Rowerowe Przyspieszenie

Kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej i popularyzacji idei zrównoważonego transportu w Polsce

Cele

Projekt mający na celu wsparcie procesu rozwoju ruchu rowerowego w dużych miastach naszego kraju. Zakłada realizację kilku ważnych pakietów działań edukacyjnych, nastawionych przede wszystkim na wzrost świadomości ekologicznej wśród kluczowych dla procesu rozwoju ruchu rowerowego grup społecznych oraz bezpośrednią edukację dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem – dotarcie do rodziców oraz, poprzez media, do szerszych kręgów społeczeństwa. Ponadto efektem projektu będzie zacieśnienie współpracy oraz transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami, rowerowymi organizacjami pozarządowymi (sieć „Miasta dla Rowerów”), Parlamentarną Grupą Rowerową (PGR) i Ministerstwem Infrastruktury.

Działania

  • pilotażowy program edukacyjny w szkołach „Rower jest OK – czyli dlaczego warto jeździć rowerem w mieście”
  • spotkania sieci Miasta dla Rowerów z Parlamentarną Grupą ds. rozwoju komunikacji Rowerowej (PGR)
  • warsztaty dla projektantów i urzędników „Zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście”

Finansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czas realizacji

marzec 2010 – wrzesień 2011

Koordynator

Cezary Grochowski, c.grochowski@eko.org.pl