Wsparcie samorządów
w realizacji polityki rowerowej

Podstawowym kierunkiem działania Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej jest wsparcie polityk rowerowych realizowanych przez samorządy. Głównym adresatem naszych działań jest oczywiście Wrocław. Jako że nasze miasto podjęło już decyzję o tworzeniu rowerowego miasta, jesteśmy teraz sojusznikiem władz w realizacji tych planów. Z drugiej strony, stoimy też na ich straży i zapewniamy społeczny nadzór oraz udział w procesie decyzyjnym. Choć nie zawsze tak było, obecną relację z władzami miasta można uznać za modelową w skali polskiej. W wielu przypadkach realizujemy zadania własne gminy związane z rowerami, które miasto zleca nam do wykonania.

Udział w Radzie ds.
Polityki Rowerowej

Nasze wsparcie dla Urzędu Miejskiego Wrocławia polega głównie na czynnym uczestnictwie w działającej przy Prezydencie Wrocławia Radzie ds. Polityki Rowerowej. Jest to obecnie główna płaszczyzna współpracy rowerzystów z władzami miasta. Rada to ciało mieszane składające się z urzędników i strony społecznej (przedstawicieli środowiska rowerowego), które ma charakter doradczy. Rada spotyka się systematycznie od 2015 roku i podejmuje na bieżąco zagadnienia związane z różnymi aspektami polityki rowerowej we wszystkich jej fazach, tj. programowania działań (współtworzenie planów, programowanie budżetu), ich realizacji (opiniowanie konkretnych koncepcji i projektów) oraz ewaluacji (ocena efektów działań). Rada spotyka się systematycznie, a bieżące kontakty robocze odbywają się przez internet.

Deklaracja
Rowerowego Wrocławia

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa stara się również dbać o deklaracje polityczne zapewniające pomyślność realizacji Polityki Rowerowej Wrocławia. Dzięki przedwyborczym Deklaracjom Rowerowego Wrocławia staramy się zapewnić rowerowym planom miasta odpowiednie finansowanie i poparcie polityczne. Akcje te polegają na tym, że podczas wyborów kandydaci na Prezydenta Wrocławia zobowiązują się publicznie do realizacji postulatów rowerzystów, w tym odnośnie wysokości budżetu. W 2014 roku w ramach deklaracji starający się o reelekcję Rafał Dutkiewicz obiecał wydać na rozbudowę tras rowerowych 100 mln zł i deklaracja ta, z wielkim pożytkiem dla ruchu rowerowego, została dotrzymana. W 2018 roku podobną publiczną deklarację złożył jako kandydat obecny Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Działalność
promocyjno-informacyjna

W ramach wspierania polityki rowerowej miasta zajmujemy się kształtowaniem świadomości społecznej na ten temat. Prowadzimy na bieżąco serwis internetowy rowerowy.wroclaw.pl, a także popularne wśród wrocławskich rowerzystów profile w mediach społecznościowych na Facebooku i Twitterze. Współpracujemy z dziennikarzami, dostarczając tematów i komentując rowerowe wydarzenia, a także uczestnicząc w cyklicznych audycjach np. „Reakcji 24” w Radiu Wrocław.

Wrocławskie
Święto Rowerzysty

Zajmujemy się też integracją środowiska i kształtowaniem świadomości wrocławskich rowerzystów. Służy temu największa w regionie niesportowa impreza rowerowa, czyli Wrocławskie Święto Rowerzysty. Impreza ma kilkunastoletnią tradycję (pod nazwą Święta Rowerzysty odbywa się od 2009 roku) i gromadzi zawsze kilkutysięczny peleton rowerzystów, którzy jadą wspólnie głównymi ulicami miasta wyrażając poparcie dla rowerowych zmian w mieście. Na imprezie gości zazwyczaj Prezydent Wrocławia i inni ważni politycy. Dzięki temu mają oni okazję informować zgromadzonych o realizacji rowerowych planów miasta i składać publicznie deklaracje kontynuacji działań w tym zakresie lub swojego poparcia dla rowerowych idei. Wrocławskie Święto Rowerzysty będąc dużym wydarzeniem wpływa też na świadomość wszystkich obywateli miasta zapoznając ich z ideami zrównoważanego transportu i pozytywnego wpływu ruchu rowerowego na jakość życia w mieście.

Współpraca z władzami Województwa Dolnośląskiego

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa wspiera też władze wojewódzkie współpracując ściśle z Instytutem Rozwoju Terytorialnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Współpraca ma charakter eksperckiego wsparcia działań w ramach wojewódzkiej polityki rowerowej i formę realizacji wspólnych wydarzeń i projektów. W latach 2017-2019 byliśmy organizacją partnerską dużego projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. W 2020 roku byliśmy partnerem Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego.