HISTORIA WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ

2019
09/06/2019

Obchody Wrocławskiego Święta Rowerzysty

Obchody Wrocławskiego Święta Rowerzysty

Organizowane przez nas co roku obchody Wrocławskiego Święta Rowerzysty przyciągają coraz więcej uczestników, co jest dla nas dowodem na rosnącą popularność ruchu rowerowego we Wrocławiu.

2015
08/10/2015

Nowelizacja rozporządzeń Ministra Infrastruktury

Nowelizacja rozporządzeń Ministra Infrastruktury

Jako członkowie sieci Miasta dla Rowerów doprowadziliśmy do nowelizacji rozporządzeń Ministra Infrastruktury. Przepisy, które weszły w życie w 2015 roku, dały samorządom nowe możliwości tworzenia udogodnień dla rowerzystów zgodnie z najlepszą praktyką w Europie i na świecie. Uregulowane zostały w nich m.in. kwestie dopuszczenia ruchu rowerowego pod prąd i wyznaczania śluz rowerowych. Wprowadzono także nowe znaki poziome na jezdni tzw. sierżanty oraz trójkomorowe sygnalizatory rowerowe. Czytaj więcej.

2014
28/11/2014

Rafał Dutkiewicz podpisuje Deklarację Rowerowego Wrocławia

Rafał Dutkiewicz podpisuje Deklarację Rowerowego Wrocławia

Przed wyborami samorządowymi w 2014 roku kandydaci na prezydenta Wrocławia podpisali Deklarację Rowerowego Wrocławia, którą przygotowaliśmy wspólnie z Ambasadorami Rowerowego Wrocławia. Zobowiązali się w niej do zwiększenia wydatków na budowę infrastruktury rowerowej. W nowej kadencji prezydent Rafał Dutkiewicz dotrzymał słowa, dzięki czemu możliwa była realizacja kolejnych inwestycji. Czytaj więcej.

08/10/2014

Projekt Rowerowy Wrocław zwycięża w budżecie obywatelskim

Projekt Rowerowy Wrocław zwycięża w budżecie obywatelskim

W 2014 roku w głosowaniu budżetu obywatelskiego zwyciężył projekt Rowerowy Wrocław, który zgłosiliśmy i promowaliśmy wspólnie z Ambasadorami Rowerowego Wrocławia. Zdobył on do dziś rekordowe 15 925 głosów, dzięki czemu ulice w centrum miasta stały się dużo bardziej przyjazne dla rowerzystów. Czytaj więcej.

2011
21/05/2011

Zmiana ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Zmiana ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

W ramach ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów braliśmy czynny udział w pracach nad zmianą ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, która weszła w życie w 2011 roku. Dzięki niej przywrócono pierwszeństwo roweru jadącego na wprost przed pojazdem skręcającym w drogę poprzeczną, a także wprowadzono do przepisów pojęcia takie jak pas ruchu dla rowerów czy śluza rowerowa. Czytaj więcej.

2010
15/10/2010

Polityka Rowerowa Wrocławia

Polityka Rowerowa Wrocławia

Dzięki naszym nieustającym naciskom, po ponad trzech latach od złożenia obietnicy na spotkaniu u prezydenta w 2007 roku, uchwalono Politykę Rowerową Wrocławia, która zakłada wzrost ruchu rowerowego do min. 10% w 2015 roku i min. 15% w 2020 roku (dokument był gotowy znacznie wcześniej, ale trafił do szuflady).

Czytaj więcej.

2009
15/11/2009

Niwelowanie krawężników

Niwelowanie krawężników

Doprowadziliśmy do rozpoczęcia przez urząd akcji niwelowania krawężników na drogach rowerowych. Śladem Wrocławia poszły też inne miasta w kraju.

Czytaj więcej.

2007
02/08/2007

Złoty krawężnik dla Rafała Dutkiewicza

Złoty krawężnik dla Rafała Dutkiewicza

W wyniku naszej akcji Złoty Krawężnik dla Rafała Dutkiewicza, pod koniec 2007 roku został powołany na stanowisko oficer rowerowy – urzędnik w magistracie oddelegowany do zajmowania się i koordynacji spraw rowerowych. W wyniku konkursu na to stanowisko został nim Daniel Chojnacki. Naszym śladem poszły następnie inne miasta w kraju ustanawiając swoich oficerów rowerowych, zaś we Wrocławiu Sekcja Ruchu Rowerowego rozbudowała się o dodatkowe osoby.

Czytaj więcej.

2005
05/06/2005

Standardy projektowe i rozwój systemu tras rowerowych

Standardy projektowe i rozwój systemu tras rowerowych

Wspólnie z osobami i organizacjami wchodzącymi w skład Koalicji Rowerowy Wrocław udało nam się doprowadzić do przyjęcia w 2005 roku Standardów projektowych i wykonawczych dla budowy dróg rowerowych we Wrocławiu oraz Koncepcji rozwoju systemu tras rowerowych Wrocławia – kamieni milowych w roweryzacji miasta.

Czytaj więcej.