EFEKTYWNA EDUKACJA

Podczas szkolenia na kartę rowerową, polskie szkoły nie uczą jazdy rowerem w warunkach realnego ruchu drogowego. Nie uczy tego również dom, bo mało kto ma szczęście mieć w swoim otoczeniu jakiegoś rowerzystę praktykującego codzienną jazdę, który mógłby podzielić się swoim doświadczeniem. Stąd wiele osób nie posiada praktycznej umiejętności obserwacji i przewidywania zachowań innych uczestników ruchu, która pozwala uniknąć większości niebezpieczeństw czyhających w mieście na rowerzystę.

Nauka jazdy w warunkach prawdziwego ruchu drogowego powinna być
obowiązkową częścią przygotowań do egzaminu na kartę rowerową.

Żeby zmienić naszkicowaną wyżej niedobrą sytuację należy sięgnąć do sprawdzonych wzorców
z krajów, które najlepiej radzą sobie z problemem bezpieczeństwa ruchu.

Szkolenie rowerzystów powinno być powszechne tzn. każde dziecko powinno mieć kartę rowerową i umieć poruszać się bezpiecznie na rowerze, a także bazować, nie na teorii, jak teraz, ale na praktyce. Jak przy szkoleniu kierowców na prawo jazdy, gdzie nauka przepisów jest tylko wstępem do nauki jazdy po mieście.