O Wrocławskiej Inicjatywie Rowerowej

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa istnieje od 2006 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w interesie rowerzystów i promującą ruch rowerowy jako istotny element zrównoważonego transportu w mieście, a także wspaniały sposób na rekreację i turystykę. Swoje działania skupiamy we Wrocławiu, choć nieobce są nam również akcje ogólnopolskie i międzynarodowe. Opieramy się na pracy wolontarystycznej, a także realizacji projektów finansowanych z dotacji celowych.

Do naszych głównych celi statutowych należy wspieranie rozwoju i promowanie ruchu rowerowego w miastach, podnoszenie świadomości społecznej i edukacja w zakresie kształtowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań transportowych oraz poszanowania dla środowiska naturalnego, monitoring polityki transportowej oraz wydatkowania publicznych pieniędzy, a także przeciwdziałanie dyskryminacji niezmotoryzowanych środków transportu w ruchu miejskim.

Zarząd

Cezary Grochowski  – prezes stowarzyszenia

Sabina Lubaczewska – członek zarządu

Wioleta Muras – członek zarządu

Statut i logotyp

Pobierz statut WIR
Pobierz logo WIR

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Należy wpisać w wyszukiwarce numer KRS lub nazwę stowarzyszenia.

Pobierz sprawozdania WIR