Integracja
organizacji rowerowych

Mając świadomość, że nie wszystkie ważne sprawy dla ruchu rowerowego można załatwić na gruncie lokalnym, a także chcąc dzielić się dorobkiem i doświadczeniami, od 2009 roku zajmujemy się działaniami integrującymi polskie organizacje rowerowe w różnych miastach kraju. Jesteśmy organizacją będącą liderem i koordynatorem działań sieciowych organizacji rowerowych na poziomie krajowym z ambicjami wpływania na politykę rowerową państwa.

Projekty sieciowe

Pozyskujemy fundusze na wspólne działania organizacji. To różnego typu konferencje, seminaria i warsztaty, a także spotkania sieciowe. Podczas tych wydarzeń działacze organizacji mogą pozyskać wiedzę i nowe umiejętności, a także dzielić się doświadczeniami i zintegrować w jedno prężne środowisko. W ramach projektów udało się zorganizować wizyty studyjne do krajów takich jak Holandia, Dania, Niemcy, Szwajcaria i Francja, gdzie ruch rowerowy jest na dużo wyższym poziomie niż w Polsce. W nasze wydarzenia angażowaliśmy też urzędników miejskich (tzw. oficerów rowerowych) po to, aby możliwe było uwspólnienie wiedzy i nawiązanie relacji pomiędzy nimi, a działaczami rowerowymi, zwłaszcza w tych miastach, gdzie są one wrogie. W ramach projektów sieciowych przygotowywane były też społeczne raporty na temat lokalnych polityk rowerowych, tak aby dzięki wspólnej metodyce można było je porównać, a także wyciągnąć wnioski na temat sytuacji ruchu rowerowego w skali kraju.

Rowerowa Szkoła
Aktywności Obywatelskiej

Ostatni projekt sieciowy zainicjowany przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową to „Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej”. Wychodzi on naprzeciw bardzo ważnej potrzebie, jaką jest konieczność radykalnej poprawy efektywności szkolenia rowerzystów w Polsce. W ramach projektu mamy ambicje przygotowania merytorycznego fundamentu do niezbędnej reformy karty rowerowej. Działania projektowe mają na celu wzbudzenie aktywności obywatelskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu, a także podniesienie kompetencji i integrację środowiska osób (nauczycieli i edukatorów) zaangażowanych w takie działania.