Integracja
organizacji rowerowych

Mając świadomość, że nie wszystkie ważne sprawy dla ruchu rowerowego można załatwić na gruncie lokalnym, a także chcąc dzielić się dorobkiem i doświadczeniami, od 2009 roku zajmujemy się działaniami integrującymi polskie organizacje rowerowe w różnych miastach kraju. Jesteśmy organizacją będącą liderem i koordynatorem działań sieciowych organizacji rowerowych na poziomie krajowym z ambicjami wpływania na politykę rowerową państwa.

Projekty sieciowe

Pozyskujemy fundusze na wspólne działania organizacji. To różnego typu konferencje, seminaria i warsztaty, a także spotkania sieciowe. Podczas tych wydarzeń działacze organizacji mogą pozyskać wiedzę i nowe umiejętności, a także dzielić się doświadczeniami i zintegrować w jedno prężne środowisko. W ramach projektów udało się zorganizować wizyty studyjne do krajów takich jak Holandia, Dania, Niemcy, Szwajcaria i Francja, gdzie ruch rowerowy jest na dużo wyższym poziomie niż w Polsce. W nasze wydarzenia angażowaliśmy też urzędników miejskich (tzw. oficerów rowerowych) po to, aby możliwe było uwspólnienie wiedzy i nawiązanie relacji pomiędzy nimi, a działaczami rowerowymi, zwłaszcza w tych miastach, gdzie są one wrogie. W ramach projektów sieciowych przygotowywane były też społeczne raporty na temat lokalnych polityk rowerowych, tak aby dzięki wspólnej metodyce można było je porównać, a także wyciągnąć wnioski na temat sytuacji ruchu rowerowego w skali kraju.

Rowerowa Sieć
Aktywności Obywatelskiej

Ostatni projekt sieciowy zainicjowany przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową to „Rowerowa Sieć Aktywności Obywatelskiej”. W ramach zaplanowanych w nim działań w ośmiu polskich miastach przeprowadzono równolegle wielką akcję społecznej ewaluacji infrastruktury rowerowej pod kątem tego, w jaki sposób korzystają z niej użytkownicy. Dzięki akcji zgromadzona została unikatowa wiedza na temat tego jak działa, powszechna w polskich miastach infrastruktura substandardowa (nie spełniająca najwyższych standardów), tj. czy rowerzyści korzystają z niej zgodnie z przeznaczeniem i czy wpływa ona na wzrost ruchu rowerowego. W ramach projektu w 2019 roku odbyło się też spotkanie strategiczne polskich organizacji rowerowych, na którym stworzona została wizja dalszego współdziałania, a także zaplanowane zostały cele do osiągnięcia. Rozpoczęły się też, obejmujące osiem miast, działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej, zapoznające odbiorców z tematyką rowerową i zachęcające do działań obywatelskich oraz aktywności w organizacjach pozarządowych.