Rowerowa Sieć Aktywności Obywatelskiej

Ogólnopolski projekt o charakterze sieciowym mający na celu generowanie aktywności obywatelskiej wokół zagadnienia polityk rowerowych (transportowych) realizowanych w dużych i średnich miastach w celu ich optymalizacji (poprzez zapewnienie efektywnego udziału społecznego).

Projekt zakłada:

  • zaangażowanie nowych wolontariuszy organizacji rowerowych do ewaluacji działań realizowanych przez samorząd,
  • wsparcie ich aktywności informacyjno-medialnej,
  • wzajemną wymianę doświadczeń,
  • rozpowszechnianie wypracowanego know-how w zakresie prowadzenia społecznego nadzoru i zapewnienie partycypacji w realizowanych politykach rowerowych wśród potencjalnych aktywistów rowerowych (zwłaszcza w mniejszych miastach) i aktywistów zainteresowanych działalnością społeczną w innych sektorach (gdzie działalność organizacji rowerowych i zgromadzone przez nie know-how może być inspiracją).

W ośmiu wybranych miastach Polski według spójnej metodyki prowadzona jest akcja ewaluacji najnowszych inwestycji rowerowych (angażująca nowych wolontariuszy – potencjalnych nowych aktywistów). Jest to analiza poprawności zachowań rowerzystów korzystających z infrastruktury. Wyniki zostaną upublicznione i posłużą sformułowaniu wniosków dotyczących efektywności różnych typów infrastruktury rowerowej.

Prowadzone są też serie warsztatów „Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów prezentujące przykłady efektywnej działalności społecznej na przykładzie skutecznych akcji i kampanii lokalnej organizacji rowerowej. Zadaniem zajęć będzie inspiracja młodzieży do aktywności obywatelskiej (zasilenia organizacji rowerowych lub innych).

Wsparta jest bieżąca działalność informacyjno-medialna organizacji oraz organizowane są ogólnopolskie spotkania konsolidacyjne organizacji rowerowych. Zaproszeni zostaną aktywiści i organizacje nie zrzeszone dotychczas w sieci (z mniejszych i średnich miast).