Standardy infrastruktury rowerowej

„Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego miasta Wrocławia” zostały przyjęte Zarządzeniem Prezydenta z dnia 9 czerwca 2005 roku. Są to wymagania techniczne stawiane przy projektowaniu infrastruktury rowerowej (na przykład rodzaj stojaków na rowery, szerokość dróg dla rowerów, czy rodzaj ich nawierzchni). Standardy te, przyjęte wcześniej przez Gdańsk i Kraków, zostały opracowane między innymi na bazie wytycznych holenderskiego podręcznika dla projektantów „Postaw na rower”.

Pobierz dokument „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego”

Dokument ten nie zastępuje przepisów ogólnych, w szczególności Prawa o Ruchu Drogowym, Ustawy o drogach publicznych czy Rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w sprawie znaków i sygnałów drogowych. W oparciu o najlepszą praktykę, Standardy wprowadzają jednak ostrzejsze i bardziej szczegółowe parametry oraz zasady, które obowiązują projektantów i wykonawców.

Pobierz „Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury”

Należy zauważyć, że dokument bazujący całkowicie na propozycji strony społecznej został w kilku miejscach, wbrew woli rowerzystów, zmiękczony w stosunku do wzorca, a jego końcowy wygląd jest efektem kompromisu. Stosowanie Standardów nie zwalnia w żaden sposób z prowadzenia konsultacji społecznych opracowywanych projektów i koncepcji. Dokument należy traktować jako ogólne wytyczne, zaś każdy projekt indywidualnie konsultować z przedstawicielami środowiska rowerzystów, czyli z codziennymi użytkownikami tras, którzy są zaznajomieni z dobrą praktyką i sytuacją w terenie.