Rowerowa Szkoła

„Rowerowa Szkoła” to projekt edukacyjny o zasięgu krajowym skierowany do uczniów z liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół podstawowych. Realizowany jest w ramach ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych „Miasta dla Rowerów”. Operatorem projektu jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

Cele 

Cele nadrzędne to promocja roweru jako dobrego środka transportu na miasto oraz zachęcanie do codziennego pedałowania wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie. Poprzez informowanie i promowanie jazdy rowerem wierzymy, że uda nam się zainicjować i wepsrzeć zmiany, które mają przyczynić się do przemiany szkół w miejsca bardziej przyjazne rowerzystom.

Uczestnicy otrzymają szansę zrozumienia podstawowych funkcji systemu transportowego miasta, oddziaływania różnych środków transportu na środowisko i powszechną mobilność oraz jakość naszego życia, ale także zdołają nauczyć się zasad bezpiecznych zachowań komunikacyjnych i poznać w praktyce możliwości oddziaływania obywateli na politykę transportową swojego miasta.

Działania

Wyznaczone cele chcemy realizować poprzez:

  • Prelekcje multimedialne dla uczniów na temat roli roweru w systemie transportowym nowoczesnego miasta oraz praktycznych zasad bezpiecznej jazdy (zajęcia prowadzone przez naszych edukatorów – praktykujących rowerzystów);
  • Materiały edukacyjne, a wśród nich bogaty pakiet scenariuszy lekcji w temacie zrwnoważonego transportu, których motywem przewodnim jest rower, powiązany z różnymi przedmiotami szkolnymi, zawierający również praktyczne instrukcje działań prorowerowych angażujących dzieci i młodzież (do wykorzystania w całości lub w części);
  • Pomoce dydaktyczne – broszurę, prezentację multimedialną, filmy edukacyjne na temat bezpiecznej jazdy rowerem i inne;
  • Portal internetowy rowerowaszkola.pl jako podstawowy kanał komunikacyjny wykorzystywany w projekcie. Można na nim znaleźć bardziej szczegółowe informacje oraz zarejestrować się w konkursie. Ponadto portal ma stać się platformą wymiany dobrych praktyk, pomysłów i inspiracji między placówkami edukacyjnymi z całej Polski;
  • Narzędzia do przeprowadzenia rowerowego audytu szkoły i okolicy oraz stworzenia rowerowego planu mobilności (internetowy formularz wraz z instrukcjami) – z możliwością otrzymania odpowiednich certyfikatów;
  • Konkurs internetowy z atrakcyjnymi nagrodami dla najaktywniejszych nauczycieli, uczniów, klas oraz wyróżnionych placówek (nagrody: stojaki rowerowe dla szkoły wraz z systemem monitoringu, spotkania i wyjazdy na „mini wyprawy” rowerowe ze znanym podróżnikiem, atrakcyjne akcesoria rowerowe).

We wszystkich działaniach edukacyjnych oraz przy wprowadzaniu pro rowerowych zmian w szkole i jej najbliższym otoczeniu oferujemy wsparcie merytoryczne.

Finansowanie

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Gmina Wrocław

Czas realizacji

I edycja projektu: rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013.
II edycja projektu: rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015.

Koordynator

Cezary Grochowski, c.grochowski@eko.org.pl