2022

Karta rowerowa wymaga zmian prawnych na szczeblu krajowym, ale szkolenie rowerzystów można poprawić na szczeblu lokalnym. Tak właśnie dzieje się we Wrocławiu, gdzie we współpracy z organizacjami pozarządowymi powstały materiały dla nauczycieli, a szkolenie wzbogacane jest o komponent praktyczny. Nie da się bowiem skutecznie uczyć bezpiecznej jazdy w sposób teoretyczny. Trzeba uczyć w warunkach realnego ruchu drogowego, jak w przypadku prawa jazdy, i muszą to robić doświadczeni rowerzyści. Potwierdzeniem tego był pierwszy we Wrocławiu egzamin holenderski przeprowadzony z udziałem rodziców dzieci. Czytaj więcej.

2020

Większość rekomendacji Panelu Obywatelskiego dotyczących ruchu rowerowego była wiążąca i uzyskała poparcie ponad 80% uczestników. Oznacza to, że władze Wrocławia nie powinny się dalej obawiać i odkładać potrzebnych zmian w ścisłym centrum miasta. Czytaj więcej.

2019

Organizowane przez nas co roku obchody Wrocławskiego Święta Rowerzysty przyciągają coraz więcej uczestników, co jest dowodem na rosnącą popularność ruchu rowerowego we Wrocławiu. Rowerowa przyszłość miasta rysuje się jednak mgliście. Wrocławski system tras powstaje od 30 lat, ale wciąż nie jest jasne, kiedy zostanie ukończony. Czytaj więcej.

2018

Przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, kandydujący na prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk, podpisał Deklarację Rowerowego Wrocławia, którą przygotowaliśmy wspólnie z Akcją Miasto. Zobowiązał się w niej do realizacji 5 ważnych punktów polityki rowerowej Wrocławia, z których najważniejszymi są spięcie tras w spójny system i zapewnienie finansowania Programu Rowerowego na poziomie ok. 30 mln złotych rocznie. Czytaj więcej.

2015

Jako członkowie sieci Miasta dla Rowerów doprowadziliśmy do nowelizacji rozporządzeń Ministra Infrastruktury. Przepisy, które weszły w życie w 2015 roku, dały samorządom nowe możliwości tworzenia udogodnień dla rowerzystów zgodnie z najlepszą praktyką w Europie i na świecie. Uregulowane zostały w nich m.in. kwestie dopuszczenia ruchu rowerowego pod prąd i wyznaczania śluz rowerowych. Wprowadzono także nowe znaki poziome na jezdni tzw. sierżanty oraz trójkomorowe sygnalizatory rowerowe. Czytaj więcej.

2014

Przed wyborami samorządowymi w 2014 roku kandydaci na prezydenta Wrocławia podpisali Deklarację Rowerowego Wrocławia, którą przygotowaliśmy wspólnie z Ambasadorami Rowerowego Wrocławia. Zobowiązali się w niej do zwiększenia wydatków na budowę infrastruktury rowerowej. W nowej kadencji prezydent Rafał Dutkiewicz dotrzymał słowa, dzięki czemu możliwa była realizacja kolejnych inwestycji. Czytaj więcej.

W 2014 roku w głosowaniu budżetu obywatelskiego zwyciężył projekt Rowerowy Wrocław, który zgłosiliśmy i promowaliśmy wspólnie z Ambasadorami Rowerowego Wrocławia. Zdobył on do dziś rekordowe 15 925 głosów, dzięki czemu ulice w centrum miasta stały się dużo bardziej przyjazne dla rowerzystów. Czytaj więcej.

2011

W ramach ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów braliśmy czynny udział w pracach nad zmianą ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, która weszła w życie w 2011 roku. Dzięki niej przywrócono pierwszeństwo roweru jadącego na wprost przed pojazdem skręcającym w drogę poprzeczną, a także wprowadzono do przepisów pojęcia takie jak pas ruchu dla rowerów czy śluza rowerowa. Czytaj więcej.

2010

Dzięki naszym nieustającym naciskom, po ponad trzech latach od złożenia obietnicy na spotkaniu u prezydenta, uchwalono Politykę Rowerową Wrocławia, czyli nadrzędny dokument określający oficjalną politykę miasta względem ruchu rowerowego. Zakłada on jego wzrost do min. 10% w 2015 roku i min. 15% w 2020 roku. Czytaj więcej.

2009

Po nagłośnieniu sprawy odszkodowania za uszkodzenie roweru doprowadziliśmy do rozpoczęcia przez urząd miejski akcji obniżania krawężników na drogach rowerowych. Śladem Wrocławia poszły też inne miasta w kraju. Czytaj więcej.

2007

W wyniku naszej akcji Złoty Krawężnik dla Rafała Dutkiewicza, pod koniec 2007 roku powołano oficera rowerowego – urzędnika w magistracie oddelegowanego do zajmowania się sprawami rowerowymi. Konkurs na to stanowisko wygrał Daniel Chojnacki. Naszym śladem poszły inne miasta w kraju ustanawiając swoich oficerów rowerowych, zaś we Wrocławiu Sekcja Ruchu Rowerowego rozbudowała się o dodatkowe osoby. Czytaj więcej.

Jako dezaprobatę dla prowadzonej przez miasto polityki wobec rowerzystów, wręczyliśmy prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi 45-kilogramowy betonowy Złoty Krawężnik. Nowo powstające drogi dla rowerów nie spełniały wówczas podstawowych standardów jakości i tym samym nie stanowiły dla rowerzystów żadnego ułatwienia. Jazda po nich mogła skutkować uszkodzeniem sprzętu lub zdrowia, i generowała mnóstwo konfliktów. Nasza akcja doprowadziła do wznowienia dialogu urzędu miejskiego ze środowiskiem rowerzystów oraz powołania oficera rowerowego – urzędnika w magistracie oddelegowanego do zajmowania się sprawami rowerowymi. Czytaj więcej.

2005

Wspólnie z osobami i organizacjami wchodzącymi w skład Koalicji Rowerowy Wrocław udało nam się doprowadzić do przyjęcia w 2005 roku dokumentów będących kamieniami milowymi w roweryzacji Wrocławia – Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego oraz Koncepcji podstawowej sieci tras rowerowych.