Wsparcie samorządów
w realizacji polityki rowerowej

Podstawowym kierunkiem działania Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej jest wsparcie polityk rowerowych realizowanych przez samorządy. Głównym adresatem naszych działań jest miasto Wrocław, choć współpracujemy też z wojewódzkim Instytutem Rozwoju Terytorialnego. Jako że władze Wrocławia podjęły już decyzję o tworzeniu rowerowego miasta, jesteśmy teraz sojusznikiem w realizacji tych planów. Z drugiej strony, stoimy też na ich straży i zapewniamy społeczny nadzór nad działaniami urzędu miejskiego oraz udział w procesie decyzyjnym. W wielu przypadkach realizujemy zadania własne gminy związane z rowerami, które miasto zleca do wykonania organizacjom pozarządowym.

Udział w Radzie ds.
Polityki Rowerowej

Jesteśmy członkami działającej przy Prezydencie Wrocławia Rady ds. Polityki Rowerowej. To główna płaszczyzna współpracy rowerzystów z władzami miasta. Rada jest ciałem mieszanym składającym się z urzędników i strony społecznej (przedstawicieli środowiska rowerowego), które ma charakter doradczy. Spotykała się systematycznie w ostatniej kadencji Rafała Dutkiewicza i podejmowała na bieżąco zagadnienia związane z różnymi aspektami polityki rowerowej we wszystkich jej fazach, tj. programowania działań (współtworzenie planów, programowanie budżetu), ich realizacji (opiniowanie konkretnych koncepcji i projektów) oraz ewaluacji (ocena efektów działań). Za rządów Jacka Sutryka współpraca w ramach Rady znacznie się pogorszyła, a oficjalne spotkania praktycznie przestały się odbywać.

Deklaracja
Rowerowego Wrocławia

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa stara się również dbać o deklaracje polityczne zapewniające pomyślność realizacji Polityki Rowerowej Wrocławia. Dzięki przedwyborczym Deklaracjom Rowerowego Wrocławia staramy się zapewnić rowerowym planom miasta odpowiednie finansowanie i poparcie polityczne. Akcje te polegają na tym, że podczas wyborów kandydaci na Prezydenta Wrocławia zobowiązują się publicznie do realizacji postulatów rowerzystów, w tym odnośnie wysokości budżetu. W 2014 roku starający się o reelekcję Rafał Dutkiewicz obiecał wydać na rozbudowę tras rowerowych 100 mln zł i deklaracja ta, z wielkim pożytkiem dla ruchu rowerowego, została dotrzymana. Podobną deklarację w 2018 roku złożył Jacek Sutryk, ale niestety czas pokazał, że obietnice te nie zostały dotrzymane, a tempo realizacji inwestycji znacznie wyhamowało.

Działalność
promocyjno-informacyjna

Kolejnym obszarem naszej działalności jest kształtowanie świadomości społecznej na temat polityki rowerowej miasta. Prowadzimy na bieżąco serwis internetowy rowerowy.wroclaw.pl, a także popularne wśród wrocławskich rowerzystów profile w mediach społecznościowych na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Współpracujemy z dziennikarzami, dostarczając tematów i komentując rowerowe wydarzenia w lokalnych gazetach, stacjach radiowych i portalach internetowych.

Wrocławskie
Święto Rowerzysty

Zajmujemy się też integracją środowiska i kształtowaniem świadomości wrocławskich rowerzystów. Służy temu największa w regionie niesportowa impreza rowerowa, czyli Wrocławskie Święto Rowerzysty. Impreza ma kilkunastoletnią tradycję (pod nazwą Święta Rowerzysty odbywa się od 2009 roku) i gromadzi zawsze kilkutysięczny peleton rowerzystów, którzy jadą wspólnie głównymi ulicami wyrażając poparcie dla rowerowych zmian w mieście. Na imprezie często goszczą ważni politycy, dzięki czemu mają oni okazję informować zgromadzonych o realizacji rowerowych planów i składać publicznie deklaracje działań w tym zakresie lub swojego poparcia dla rowerowych idei. Wrocławskie Święto Rowerzysty będąc dużym wydarzeniem wpływa też na świadomość wszystkich obywateli miasta zapoznając ich z ideami zrównoważanego transportu i pozytywnego wpływu ruchu rowerowego na jakość życia.