Edukacja
młodych rowerzystów

Bardzo istotną sprawa, którą zajmuje się nasze stowarzyszenie, jest edukacja młodych rowerzystów. Od początku swojego istnienia realizujemy projekty, które obliczone są na uzupełnienie mocno niedoskonałego w Polsce systemu szkolenia na kartę rowerową. Jesteśmy prekursorem szkolenia młodych rowerzystów w warunkach realnego ruchu drogowego – czyli tak jak to powinno docelowo wyglądać. Praktyczną edukację rowerzystów zawsze łączymy z zachęcaniem dzieci i młodzieży do codziennego korzystania z roweru, opowiadając o jego zaletach i ważnej roli w systemie transportowym miasta.

Rowerowa Szkoła

Nasze działania edukacyjne odbywają się pod hasłem Rowerowa Szkoła i prowadzimy je już od 2008 roku. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone były przez nas co roku we wrocławskich szkołach. Odbyły się trzy ogólnopolskie edycje, gdzie edukacja rowerowa prowadzona była w 12 miastach w przeszło 300 placówkach i objęła swym zasięgiem ok. 3700 uczniów. Edukacja odbywała się w formie prelekcji i warsztatów salowych, a także w formie zajęć praktycznych z doskonalenia jazdy na terenie szkoły i na ulicach miasta z ruchem uspokojonym. Organizowane były też konferencje i szkolenia praktyczne dla nauczycieli.

Reforma
karty rowerowej

Cały czas mamy ambicje, przekonać władze kraju do reformy polskiej karty rowerowej. Dążymy do tego, aby wzorem krajów rowerowych stała się ona powszechna i uzyskiwały ją wszystkie dzieci w trakcie edukacji, ale przy tym nie była ona obowiązkowa. Opracowaliśmy założenia programu reformy karty i przy każdej okazji prezentujemy je publicznie decydentom na szczeblu krajowym. Do czasu tej zasadniczej zmiany próbujemy zachęcić miasta i gminy do udoskonalenia jej lokalnie. Przedstawiamy argumenty i dzielimy się doświadczeniem. Wypracowane przez nas metody szkolenia rozpowszechniane były po zakończeniu projektu Rowerowa Szkoła na inne samorządy.