Ruch rowerowy rozwiązaniem w czasach kryzysu

Światowa pandemia oznacza konieczność wzmocnienia tempa wdrażania polityki rowerowej. Dotyczy to w szczególności realizacji systemu tras rowerowych i promocji ruchu rowerowego. Oba działania powinny służyć trwałej i pozytywnej zmianie zachowań transportowych mieszkańców Wrocławia.

W ostatnich latach Wrocław realizował z pozytywnym skutkiem politykę rozwoju ruchu rowerowego. Za kontynuacją tych działań, z nawet większym niż obecnie tempem, przemawia szereg argumentów. Przede wszystkim transport rowerowy jest formą komunikacji najbardziej odporną na większość możliwych sytuacji kryzysowych, jakie może spotkać nasze miasto. Istnienie systemu tras rowerowych i wynikający z tego wysoki udział ruchu rowerowego gwarantuje zachowanie mobilności mieszkańców zarówno podczas pandemii, gdy korzystanie z transportu zbiorowego staje się ryzykowne, jak i w sytuacji nadchodzącego kryzysu ekonomicznego.

Przy odpowiednim wysiłku pełny sukces polityki rowerowej Wrocławia jest możliwy do osiągnięcia w kilkuletniej perspektywie, nawet w obliczu zaistniałego kryzysu. Zwiększenie ruchu rowerowego ma dla naszego miasta wymiar strategiczny. Rowery są najtańszym środkiem transportu zarówno patrząc od strony użytkowników, jak i od strony kosztów inwestycji w wymaganą infrastrukturę. Tworzenie optymalnych warunków do jazdy rowerem pozwoli zapobiec wykluczeniu z mobilności znaczącej grupy obywateli, którzy z różnych powodów (m.in. finansowych) nie będą mogli w najbliższej przyszłości korzystać z własnych samochodów czy komunikacji zbiorowej. Inwestycje w infrastrukturę rowerową są znacząco mniej kosztowne od inwestycji w inne środki transportu, przynoszących porównywalne efekty poprawy miejskiej mobilności. Szczególnie że już dziś ruch rowerowy we Wrocławiu należy do najwyższych w Polsce, a kompletność wrocławskiego systemu tras jest na tyle wysoka, że zostało relatywnie niewiele do zrobienia, aby osiągnął on w pełni swoją funkcjonalność.

Czas trwającej pandemii powinien zostać wykorzystany do intensywnej promocji jazdy rowerem. Obecnie czyni tak wiele miast Europy Zachodniej. Podobne działania zapowiadają również Poznań i Kraków. Władze nie tylko aktywnie zachęcają obywateli do używania roweru, ale też tworzą w tym celu tymczasowe ułatwienia, np. zmieniając pasy ruchu samochodowego w trasy rowerowe. Zmiany nie spotykają się ze sprzeciwem obywateli ze względu na zmniejszenie intensywności ruchu. Warto rozważyć wprowadzenie tego typu rozwiązań we Wrocławiu, szczególnie w obszarze centrum miasta, gdzie wciąż trasy rowerowe nie są spójne i brakuje bezpiecznej i wydzielonej infrastruktury na ulicach.

Kryzys związany z koronawirusem jest jednocześnie ryzykiem, jak i niepowtarzalną szansą realizacji celów zapisanych w Polityce Rowerowej Wrocławia. Pandemia najprawdopodobniej w sposób trwały wpłynie na liczbę i sposób wykonywania podróży przez mieszkańców. Od reakcji władz miasta na zaistniałą sytuację będzie zależało czy zmiany będą miały pozytywny wpływ na mobilność i jakość życia czy też nie.

Cezary Grochowski
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Jakub Nowotarski
Akcja Miasto