Panel Obywatelski mocnym sygnałem
do przyśpieszenia wdrażania polityki rowerowej

Uczestnicy Panelu Obywatelskiego zdecydowanie poparli ruch rowerowy! Większość rekomendacji jest wiążąca, bo uzyskała poparcie ponad 80% uczestników. Oznacza to, że władze Wrocławia nie muszą się dalej obawiać i odkładać potrzebnych zmian w ścisłym centrum miasta.

Paneliści, którzy dali prorowerowe rekomendacje, to zwykli obywatele naszego miasta. Była to grupa dobrana w sposób reprezentatywny, która mocno poparła postulaty rowerowe. Uczyniła to mimo tego, że były wśród niej osoby wrogo nastawione do ruchu rowerowego i rowerzystów. Mimo to udało się przekonać przeważającą większość uczestników, że budowa spójnego systemu tras rowerowych we Wrocławiu jest sensowna i absolutnie konieczna, aby cały transport w mieście funkcjonował sprawnie. Oznacza to, że dokończenie systemu tras już teraz nie spotka się z istotnym oporem społecznym, tylko z aprobatą większości mieszkańców. I to mimo tego, że są w społeczeństwie osoby wrogo nastawione do ruchu rowerowego. Owszem, wrogowie budowy „wszystkich tych ścieżek rowerowych” są wyraziści, często słychać ich głośne krzyki, że „Wrocław robi na złość kierowcom i inwestuje tylko w rowery”, a nawet wtórują im niektóre media, ale jak przychodzi co do czego, okazuje się że większość wrocławian w sprawie rowerów jest jednak na tak!

Oczywiście, żeby większość była na tak musi być szansa na przedstawianie jej konkretnych i racjonalnych argumentów. Inaczej mówiąc zwykłych wrocławian spokojnie można przekonać do tego, że ruch rowerowy jest konieczny i sensowny, skoro udało się to ekspertom i organizacjom (stronom) w przypadku panelistów. I to udało się mimo tego, że było na to bardzo mało czasu, a temat ruchu rowerowego był tylko dodatkiem do głównych tematów Panelu Obywatelskiego.

Z panelu płynie zatem proste przesłanie: władze miasta i Jacek Sutryk nie powinni się dalej obawiać i odkładać ważnych zmian na rzecz rowerzystów w ścisłym centrum, a raczej skupić się na tym jak te potrzebne zmiany dobrze zakomunikować społeczeństwu. Czas ruszyć mocno do przodu, ale równolegle informować rzetelnie co, jak i dlaczego, aby każdy zainteresowany mógł zrozumieć, że inwestycje rowerowe nie są realizacją „dziwnej eko-mody z Zachodu”, ani tym bardziej walki przeciwko kierowcom, tylko że leżą w interesie wszystkich mieszkańców. Jeżeli komunikacja zmian nie zawiedzie, większość ludzi da się do nich przekonać i je poprze, tak jak paneliści.

Za jak najszybszym spełnieniem przez Jacka Sutryka obietnic przedwyborczych danych rowerzystom przemawia również to, że jest to jedyna droga całkowitego wygaszenia antyrowerowego hejtu. Bo ten hejt jest faktem i dał o sobie znać również podczas panelu (np. w postaci postulatu dyscyplinowania rowerzystów). Co ciekawe, poglądy o faworyzowaniu rowerzystów wśród kierowców są popularne, mimo że w praktyce jest dokładnie odwrotnie. Wrocław przez lata inwestuje konsekwentnie w rowery, ale bardzo rzadko z jakimkolwiek uszczerbkiem dla kierowców. Gdyby nie to, że władze nie chcą się narażać kierowcom, wrocławski system tras rowerowych już dawno nie miałby dziur w bardzo ważnych miejscach, a ruch rowerowy byłby ze dwa, jak nie trzy razy większy. O ironio, gdyby system tras był kompletny nie byłoby takiego konfliktu rowerzystów z pieszymi i kierowcami. Niechęć do rowerzystów jest bowiem typową sytuacją przejściową w miastach, które rozwijają ruch rowerowy. Kończy się ona z momentem dobrego podziału przestrzeni pomiędzy wszystkich użytkowników. Czym dłużej trwa sytuacja, że trasy w centrum są niedokończone (rowerzyści nie maja swojej przestrzeni), tym dłużej trwa sytuacja konfliktowa i tym trudniej jest zbudować brakujące odcinki, a rowerzyści są postrzegani jako intruzi i problem miasta.

Zarówno to, co pozytywne w panelu, a nawet pozornie negatywne drobiazgi, które się przydarzyły panelistom, przemawiają mocno na korzyść ruchu rowerowego. Nie pozostaje zatem nic innego, jak trzymać kciuki za prezydenta Sutryka i jego urzędników, aby sprawnie i szybko wdrożyli rekomendacje. Nie lękajcie się rowerowych zmian! Panel pokazał, że mieszkańcy Wrocławia nie są fanatykami samochodu i używając logicznych argumentów dają się przekonać do tego, co konieczne – czyli do szybkiego tworzenia solidnej alternatywy dla aut, której ruch rowerowy jest jednym z filarów.

Cezary Grochowski
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Wyniki Panelu Obywatelskiego:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/dokumenty/32563/Rezultat-głosowania.pdf

Wystąpienia Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej podczas Panelu Obywatelskiego:
https://www.facebook.com/watch/?v=1024939481300633
https://www.facebook.com/watch/?v=327707341801376