Kolejne spotkanie Rady ds. Polityki Rowerowej

Wczoraj uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu Rady ds. Polityki Rowerowej z udziałem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Zapraszamy do lektury naszej relacji!

Rada ds. Polityki Rowerowej jest obecnie główną płaszczyzną współpracy rowerzystów z władzami miasta. To ciało mieszane składające się z urzędników i strony społecznej (przedstawicieli środowiska rowerowego), które ma charakter doradczy. Rada spotyka się systematycznie od 2015 roku i podejmuje na bieżąco zagadnienia związane z różnymi aspektami polityki rowerowej we wszystkich jej fazach, tj. programowania działań (współtworzenie planów, programowanie budżetu), ich realizacji (opiniowanie konkretnych koncepcji i projektów) oraz ewaluacji (ocena efektów działań).

Poparcie Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka dla idei rozwoju ruchu rowerowego nie ustało mimo wygranych wyborów. To istotna wiadomość, bo już niedługo ważyć się będą losy budżetu miasta w kolejnych latach, a pieniądze na dokończenie wrocławskiego systemu tras są bardzo potrzebne.

Przypomnijmy że przed zeszłorocznymi wyborami samorządowymi Jacek Sutryk, jako kandydat na prezydenta, podpisał Deklarację Rowerowego Wrocławia, przygotowaną przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową i Akcję Miasto. Zobowiązał się w niej do realizacji 5 ważnych punktów polityki rowerowej Wrocławia. Dotyczą one spięcia rozerwanych tras w spójny system, tworzenia zielonych tras w oderwaniu od układu drogowego, budowy zamykanych parkingów w miejscach zamieszkania, realizacji programu edukacyjnego promującego jazdę rowerem i skupiającego się na praktycznej edukacji w zakresie bezpieczeństwa, a także zapewnienia odpowiednich środków finansowych i struktur urzędowych, które będą w stanie zrealizować powyższe deklaracje.

Bez utrzymania obecnego tempa inwestycji rowerowych, będziemy mieli duży konflikt na ulicach i chodnikach, w miejscach gdzie nie ma udogodnień dla rowerzystów. Prezydent Wrocławia deklaruje wysokość budżetu rowerowego na poziomie 30 mln zł rocznie. Członkowie Rady ds. Polityki Rowerowej ze strony społecznej i urzędowej wspólnie pracują nad opracowaniem listy priorytetowych inwestycji w najbliższych latach.

Oprócz kwestii finansowych, na spotkaniu ustaliliśmy również potrzebę lepszego komunikowania mieszkańcom rowerowych zmian w mieście, a także wolę zintensyfikowania edukacji rowerowej w szkołach, na uczelniach oraz w dużych wrocławskich firmach.

Cezary Grochowski
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa