Deklaracja Rowerowego Wrocławia
z pierwszym podpisem!

Pierwszym kandydatem na stanowisko prezydenta Wrocławia, który przed wyborami podpisał naszą rowerową deklarację był Jacek Sutryk. Z samego rana zjawił się w tym celu w EkoCentrum Wrocław.

Propozycję podpisania deklaracji wysłaliśmy do wszystkich kandydatów, do których udało nam się znaleźć adres mailowy. Deklaracja zawiera publiczne zobowiązanie do realizacji 5 ważnych punktów polityki rowerowej Wrocławia, które zapewnią miastu ostateczny sukces na polu polityki rowerowej w ciągu najbliższych 5 lat. Sukcesem będzie spójny i bezpieczny system komunikacji rowerowej (uzupełniony zielonymi trasami z dala od ruchu samochodowego), który umożliwi znaczący wzrost ruchu rowerowego do poziomu porównywalnego z pobliskimi miastami niemieckim czyli około 15% udziału we wszystkich podróżach. Byłoby to wielką ulga dla zakorkowanego miasta.

Deklaracja ma za zadanie zapobiec alternatywnemu scenariuszowi, w którym miasto zadowala się tym co jest i nie przeznacza na działania odpowiednich środków. Wtedy zamiast rowerowego sukcesu pogłębiłby się jeszcze bardziej konflikt pomiędzy rowerzystami, a pieszymi i kierowcami, w miejscach gdzie brakuje infrastruktury rowerowej. Konflikt taki byłby większy niż kiedykolwiek do tej pory, ponieważ w obecnej kadencji zbudowano we Wrocławiu znaczną liczbę ważnych tras (zwłaszcza na południu miasta), które zachęcą do jazdy do centrum dodatkowo ok. 10 000 nowych osób. Ryzyko złego obrotu sprawy jest duże. Ostatnio tematy rowerowe nie były powodem krytyki miasta. Stąd wśród polityków może zaistnieć pokusa obcięcia środków i odłożenia tego tematu na kilka lat.

DEKLARACJA ROWEROWEGO WROCŁAWIA

Jako kandydat/kandydatka na Prezydenta/Prezydentkę Wrocławia bardzo wielką wagę przykładam do sprawnej komunikacji w mieście. Dlatego w ramach mojej kadencji zrealizuję założenia Wrocławskiej Polityki Rowerowej i doprowadzę do osiągnięcia 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie przemieszczeń w mieście. Wsparcie dla kompleksowej polityki rowerowej rozładuje korki, obniży hałas, ograniczy smog oraz podniesie jakość życia wszystkich mieszkańców.

Deklaruję zatem zrealizować poniższe punkty:

1. Spięcie rozerwanych tras w jeden spójny, bezpieczny system

Wybuduję brakujące trasy rowerowe, które zapewnią spójność systemu i połączą wrocławskie osiedla z centrum miasta. Dzięki temu przygotuję wrocławską sieć tras rowerowych dla szerokiego grona mieszkańców od dzieci po doświadczonych rowerzystów.

2. Zielone trasy w oderwaniu od układu drogowego

Zrealizuję wysokiej jakości trasy rowerowe, biegnące w oderwaniu od układu drogowego, zapewniające bezpieczne, komfortowe przemieszczanie się rowerem wśród zieleni.

3. Bezpieczne zamykane parkingi w miejscach zamieszkania

Uruchomię program budowy zamykanych parkingów rowerowych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc zamieszkania.

4. Edukacja, promocja, świadomość

Przygotuję i zrealizuję kompleksowy program edukacyjny skierowany do różnych grup mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży. Program skupi się na zachęcaniu Wrocławian do codziennej jazdy rowerem, praktycznej edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz popularyzacji zalet płynących z ruchu rowerowego.

5. Odpowiednie środki i siły realizacyjne

Podczas mojej kadencji prezydenckiej przeznaczę odpowiednie środki finansowe na realizację Programu Rowerowego na poziomie ok. 30 mln złotych każdego roku na samodzielne inwestycje rowerowe oraz kampanie edukacyjne. Działania będę prowadził/a w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Zapewnię w strukturze urzędu odpowiedni zespół mogący zrealizować powyższe deklaracje.

Podobną deklarację podpisali kandydaci na prezydenta 4 lata temu, w tym obecny Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Było w niej m. in. obiecane wydanie 100 mln złotych na infrastrukturę rowerową. Deklaracja ta została spełniona. Zyskał na tym Wrocław i zyskali na tym rowerzyści. Może i tym razem uda się powtórzyć ten pozytywny scenariusz. W końcu nie oznacza to żadnej rewolucji w podejściu do rowerów, ale tylko kontynuację tego, co jest robione obecnie.

Deklarację przygotowały wspólnie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa i Akcja Miasto.

Cezary Grochowski
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa