Kto jest rowerzystą?

Zgodnie z prawem rowerzystą jest osoba poruszająca się akurat na rowerze. Gdy rowerzysta zsiądzie z roweru staje się pieszym. Pieszym jest też dziecko na rowerze poniżej 10 roku życia, które w związku z tym może poruszać się po chodniku.

Co to jest rower?

W świetle prawa rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby nim jadącej. Może być on wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Co to jest wózek rowerowy?

Wózek rowerowy (riksza) to pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby nim jadącej. Wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Rozróżnienie roweru i wózka rowerowego (rikszy) ma swoje konsekwencje,
bo wózek jako szerszy nie może poruszać się po wszystkich typach infrastruktury przeznaczonych dla rowerzystów.

Uprawnienia do jazdy rowerem

Osoba dorosła nie potrzebuje uprawnień do poruszania się rowerem. Uprawnienia takie, w postaci karty rowerowej, potrzebuje osoba niepełnoletnia od 10 roku życia. Natomiast dziecko do 10 roku życia może się poruszać rowerem wyłącznie pod opieką dorosłego i formalnie traktowane jest jako pieszy.

Rowerzysta uczestnikiem ruchu

Rowerzysta znajdujący się na drodze jest uczestnikiem ruchu – co oznacza, że obowiązują go przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego. Sam kodeks to określenie potoczne. W praktyce rowerzysta ma obowiązek stosować się do przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (PoRD, Dz.U. 2005 nr 108, poz. 908, z późn. zm., tekst ujednolicony), do znaków i sygnałów drogowych określonych w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.), a także do przepisów wynikających wprost z Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym (Dz.U.1988 nr 5 poz. 40 i 44) oraz Konwencji Wiedeńskiej o Znakach i Sygnałach Drogowych (Dz.U.1988 nr 5 poz. 42), które w polskim systemie prawnym stosują się bezpośrednio.