link_mdr
aktualności
2010 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 115 |
  min min min min min min min min min min min min
08 maja 2010

Ruszyła budowa najbardziej anty-rowerowej inwestycji Wrocławia - Węzła Drzymały

Właśnie ruszyła budowa Węzła Drzymały – najbardziej anty-rowerowej inwestycji we Wrocławiu w ciągu ostatniej dekady

Historię niezbornych wysiłków mentalnych urzędników i projektantów przy upychaniu rowerzystów na Węźle Drzymały opisywaliśmy już wielokrotnie:

Kosmonautów i węzeł Drzymały – czyli wrocławski sposób na rowerzystów

Odpowiedź na protesty w sprawie przebudowy estakady Lotnicza-Kosmonautów

Antyrowerowa inwestycja na estakadzie Lotnicza-Kosmonautów


O jawnym i nad wyraz skutecznym zlewaniu głosu użytkowników zarówno przez władze miasta jak i spółkę miejską Wrocławskie Inwestycje, również informowaliśmy opinię publiczną:

WI: konsultacje Kosmonautów i węzła Drzymały - burdel to czy kpina?

Konsultacje, Kompromis, Kalapita


Tym razem zapytujemy urzędników o sposób urządzenia tymczasowej (na ponad rok!) przeprawy przez rzekę Ślęzę oraz tory kolejowe (zobacz pismo poniżej).

I trochę ruchomych obrazków, dla tych którzy rzadko bywają na zachodzie Wrocławia.....

Węzeł Drzymały - przejazd tymczasowy przez tory (nagranie wykonane jeszcze przed oddaniem do użytku przejazdu tymczasowego, wykonane na odcinku od Glinianek do estakady nad torami tramwajowymi na Lotniczej)

....i dla tych, którzy mają słabe wyobrażenie jakie niespodzianki czekają na przejeździe kolejowym przy Węźle Drzymały (Uwaga: to NIE JEST szlaban na tymczasowym przejeździe, tylko na ul. Warciańskiej, gdzie zostaną zepchnięci rowerzyści z estakady)

Przejazd kolejowy na Warciańskiej - szlaban zamknięty na ponad 3 min. (to preludium do opóźnień jakie czekają rowerzystów po przebudowie Węzła Drzymały, czyli jedna z przeszkód na trasie omijającej nową estakadę od północy).

 


Wrocław, 07.05.2010

Wydział Inwestycji Miejskich
Ul. G. Zapolskiej 2/4,
50-032 Wrocław


Szanowni Państwo,


W związku z rozpoczętą inwestycją przebudowy estakady nad linią kolejową i rzeką Ślęzą w ciągu ul. Lotniczej, uprzejmie prosimy o odpowiedź na nurtujące nas pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób realizacja na północnym poboczu tymczasowego przejazdu „chodnika” wykonanego z ubitego tłucznia, w poziomie jezdni, o szerokości miejscami poniżej 1 metra spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), w szczególności w odniesieniu do poniższych paragrafów:

§ 1
3. Warunki techniczne, […] zapewniają w szczególności:
3) niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

§ 43
5. W wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, chodnik powinien być wyniesiony ponad krawędź jezdni lub pasa postojowego na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielony krawężnikiem.

§ 44
2. Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. 
[...]

2. Jak w świetle powyższych przepisów oraz obowiązków spoczywających na zarządcy drogi przewidują Państwo odśnieżanie wybudowanego z tłucznia ciągu pieszego podczas zimy oraz odwodnienie części jezdni, przy której chodnik został „uklepany” na poboczu?

3. Dlaczego, pomimo możliwości terenowych oraz zapotrzebowania (m.in. dojście od pętli pilczyckiej do zakładów pracy na ul. Szczecińskiej) nie wybudowano chodnika po południowej stronie tymczasowego przejazdu?
 
4. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinni poruszać się rowerzyści na odcinku od ul. Metalowców do Glinianek (zwłaszcza: w jaki sposób mają korzystać z obowiązkowej drogi rowerowej na ul. Lotniczej)?

5. Dlaczego, pomimo istniejących możliwości oraz zgłaszanych przez środowisko rowerowe potrzeb (m.in. podczas planowania przebudowy ul. Lotniczej i Węzła Drzymały), nie zostało wybudowane bezpośrednie połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy mostem nad rz. Ślęzą, a przystankiem tramwajowym „Pilczyce” (skąd już prowadzi wspólny ciąg pieszo-rowerowy do ul. Metalowców)?

6. Dlaczego chodnik mający służyć pieszym przez kilkanaście miesięcy wykonano w najtańszej i najprostszej technologii (można założyć, że po pierwszym deszczu woda rozmyje tłuczeń, a ziemię zmieni w błoto), natomiast jednia została częściowo od nowa utwardzona oraz odwodniona?

Uprzejmie informujemy, iż pominięcie w wyjaśnieniach wszystkich zgłaszanych kwestii będzie traktowane jako brak odpowiedzi. Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na przestrzeganie terminu udzielania odpowiedzi wynikającego z art. 237 § 1 KPA w zw. z art. 244 § 1 KPA. Stosownie do przywołanych przepisów organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Z kolei zgodnie z art. 244 § 2 KPA o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.


Z poważaniem
Radosław Lesisz

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa


W prasie:

Nowa przeszkoda dla kierowców - szlaban na Lotniczej

Lotnicza będzie wąskim gardłem zachodniego Wrocławia

Rusza przebudowa Lotniczej

Wrocław: W sobotę zamykają ul. Lotniczą. Będą problemy na zachodzie

spacer
jest dobrze
czepiacie się, przecież dutkiewicz powiedział w telewizji, że jest dobrze a będzie jeszcze lepiej

polak

jak wszędzie
Na ulicy bardzkiej też zapomnieli o pieszych i rowerzystach. Przy okazji remontu zniszczyli tą namiastkę "chodnika" i rowerzyści oraz piesi chodzą po ulicy. dodatkowo w czasie pogrzebów auta zastawiają chodnik na wysokości cmentarza. masakra

rogacekilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 10 - 19
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 115 |
 1. Mickiewicza - nasze pismo w sprawie parkowania aut i udogodnień dla rowerów
 2. Pismo w sprawie parkingów Bike&Ride, do których nie można dojechać rowerem
 3. Ruszyła budowa najbardziej anty-rowerowej inwestycji Wrocławia - Węzła Drzymały
 4. Zaproszenie na Luźną Jazdę czyli Wielki Przejazd Rowerowy 12 maja
 5. Wniosek w sprawie zachowania korytarza przy ul. Kosmonautów
 6. Powstaje przejazd na skrzyżowaniu Hallera i Powstańców Śl.
 7. Wizytacja krawężników
 8. Zaproszenie na IV Wojanowski Piknik Majowy 2.05.2010
 9. Zaproszenie na spotkanie "Rowerem przez Andy" 20.04.2010
 10. Trwa akcja usuwania krawężników, a Na Ostatnim Groszu powstają nowe
 11. Relacja z seminarium „Rowerowe Miasto" 25.03.2010
 12. Wiosenne odświeżanie rowerów po berlińsku
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa