link_mdr
aktualności
2010 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 115 |
  min min min min min min min min min min min min
05 października 2010

9 pytań do kandydatów na prezydenta Wrocławia

Idą wybory. Kandydatom na prezydenta Wrocławia postanowiliśmy zadać pytania dotyczące ruchu rowerowego. Teraz z niecierpliwością czekamy na odpowiedzi. Które oczywiście będziemy na bieżąco prezentować.


Wrocław, 05.10.2010

Adresaci listu otwartego:

Ilona Antoniszyn – Klik: http://www.ilonaantoniszyn.pl/?page_id=45 (formularz na stronie)
Rafał Dutkiewicz: bpr@um.wroc.pl
Dawid Jackiewicz: dawid.jackiewicz@sejm.pl
Sławomir Piechota: piechota@piechota.info.pl
Jacek Uczkiewicz: jacek@uczkiewicz.eu

Szanowna Pani, Szanowny Panie,   

W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi pragniemy poznać Pani / Pana program w odniesieniu do ruchu rowerowego we Wrocławiu. Dlatego też zwracamy się z prośbą o zaprezentowanie nam Pani / Pana planów, zapatrywań oraz wizji dotyczących ruchu rowerowego w naszym mieście, a także prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Jaka kwota na infrastrukturę rowerową powinna zostać wpisana do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i na które inwestycje? Czy uważa Pani / Pan, że powinna ona odzwierciedlać poziom ruchu rowerowego w mieście (np. 1% ruchu = 1% kwoty na inwestycje drogowe idzie na rowery)? (*)
 2. Czy uważa Pani / Pan za efektywny dotychczasowy sposób funkcjonowania stanowiska Oficera Rowerowego (Sekcji do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego) w Urzędzie Miejskim Wrocławia? Jeśli nie, to co trzeba zmienić i jak zamierza Pani / Pan tego dokonać?
 3. Jakie ma Pani / Pan zastrzeżenia do istniejącej infrastruktury rowerowej w mieście? Jakie kroki zamierza Pani / Pan podjąć, żeby poprawić jej stan?
 4. Które inwestycje rowerowe uważa Pani / Pan za najważniejsze? Czy będzie Pani / Pan działała / działał na rzecz ich pilnej realizacji?
 5. Jak zamierza Pani / Pan korzystać z doświadczeń innych miast w Polsce i na świecie w zakresie infrastruktury rowerowej? Których?
 6. Czy rowerzyści powinni mieć głos w sprawach infrastruktury rowerowej? Jak zamierza Pani / Pan to ułatwić/zorganizować, aby ich opinia była brana pod uwagę?
 7. Czy zamierza Pani / Pan przyjeżdżać do pracy rowerem i ułatwić to innym pracownikom Urzędu Miasta i Radnym? (**)
 8. Wrocławski Rynek jest zamknięty dla rowerzystów od 10 lat, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę – choć nikt nie potrafi podać przekonywującego powodu. Czy zamierza Pani / Pan to zmienić?
 9. Jaka jest Pani / Pana wizja rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu i czego Pani / Pana zdaniem rowerzystom we Wrocławiu do szczęścia potrzeba?


Korzystając z okazji zachęcamy również do zapoznania się naszą diagnozą sytuacji ruchu rowerowego we Wrocławiu oraz perspektyw jego rozwoju.

Kwestia ruchu rowerowego, jak pokazuje jego ponad stuletnia historia, była, jest i zapewne pozostanie kwestią polityczną. W naszym mieście stało się to szczególnie widoczne w ostatnich latach, gdy pojawiły się fundusze europejskie pozwalające na przyspieszenie rozwoju Wrocławia.

Niestety, na fali inwestycji ostatnich lat ruch rowerowy korzysta bardzo niewiele, jeśli wręcz nie traci. Wrocław staje się miastem „coraz dłuższych podróży”. Jednocześnie środki przeznaczane na infrastrukturę rowerową nie są w żadnej mierze wystarczające, aby Wrocław osiągnął taki poziom ruchu rowerowego, jaki występuje w podobnych miastach na zachód od Odry: dla przykładu niedalekie Drezno, które po upadku komunizmu startowało z poziomu zbliżonego do Wrocławia, osiąga dziś 16% udziału ruchu rowerowego we wszystkich podróżach w mieście. Choć we Wrocławiu ciągle nie ma rzetelnych danych, poziom ten szacować można w okolicy 1-2%. Niestety, przepaść pomiędzy stopniem rozwoju kultury technicznej, politycznej, jak i społecznej w odniesieniu do ruchu rowerowego we Wrocławiu i na Zachodzie, zamiast zmniejszać się, tylko się powiększa. Jest to w dużej części efektem realizowanego modelu rozwoju miasta: przepustowość dla aut ponad wszystko i brak dialogu władzy ze społeczeństwem.

Marzenie o Wrocławiu, jako mieście przyjaznym dla rowerzystów, jest niemniej realne. Ale nie ziści się ono w ciągu jednej kampanii przedwyborczej, czy nawet jednej kadencji. Konieczne jest podjęcie długofalowych, zintegrowanych, konsekwentnych i odważnych działań. To wymaga odwagi i determinacji.

Jak wskazują badania, większość miast na świecie zniechęca się do inwestowania w ruch rowerowy, gdyż politycy nie widzą szybkich efektów. Analizy holenderskiej organizacji Fietsberaad pokazują, że dopiero po okresie 5-10 lat intensywnego i przemyślanego inwestowania w rozwój ruchu rowerowego (nie tylko budowy dobrej infrastruktury, ale także całej gamy działań „miękkich”) przychodzi czas na zbieranie owoców; dopiero po takim czasie widoczne są efekty działań - stabilny wzrost bezpieczeństwa i udziału rowerzystów w ruchu miejskim.


(kliknij w obrazek, żeby powiększyć)

Wrocław inwestuje w infrastrukturę dla rowerów już od połowy lat 90. Jednocześnie nie widać tego spodziewanych efektów (takich, jak chociażby w Dreźnie). Choć z każdym rokiem zauważa się wzrost liczby cyklistów na ulicach, nie oznacza to jeszcze, iż jest to wynikiem przemyślanej polityki miasta. W dużym stopniu jest to spowodowane fatalnym stanem komunikacji zbiorowej oraz permanentnym paraliżem samochodowym. Zjawisku wzrostu ilości rowerzystów towarzyszy niepokojący wzrost liczby wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów (Wrocław jest tu niechlubnym liderem w kraju), co nie świadczy o dobrze o strategii i planowaniu miasta.

Wspomniane 5-10 lat nie jest dobrą wiadomością dla polityków liczących na szybkie dywidendy z hurra-zaangażowania w rozwój ruchu rowerowego. Z drugiej strony jednakże, Wrocław posiada pewne elementy fundamentów, na których można budować kulturę rowerową. Są to między innymi: (teoretycznie) obowiązujące dokumenty planistyczne i standardy techniczne, (bezdecyzyjna) komórka w Urzędzie Miejskim oddelegowana do prac nad rozwojem ruchu rowerowego, (incydentalne) przykłady wdrożenia Dobrej Praktyki. Wielce istotny jest także kapitał społeczny: rosnąca świadomość mieszkańców w temacie zrównoważonego rozwoju oraz bogactwo, zaangażowanie i kompetencje oddolnych inicjatyw pro-rowerowych. Wreszcie: klimat, ukształtowanie terenu i zabudowa czynią nasze miasto predysponowanym do rozwoju ruchu rowerowego.

Uważamy, iż Wrocław posiada bardzo dużo niewykorzystanego potencjału tkwiącego w ruchu rowerowym, który może przynieść duże korzyści dla wszystkich jego mieszkańców. I nie tylko. Także ujęciu globalnym. Ekologiczny, tani i egalitarny ROWER to idealny środek transportu w dobie zmian klimatycznych, kryzysu gospodarczego i coraz bardziej dotkliwych skutków uzależnienia cywilizacji od ropy.

Patrząc trochę dalej, niż w perspektywie czterech lat i własnego podwórka, widzimy palącą konieczność zmian w polityce transportowej Wrocławia. Wymaga to jednak poważnego zaangażowania politycznego – także na rzecz ruchu rowerowego.


Mając na uwadze powyższe, liczymy na Pani / Pana szybką odpowiedź, jak również ewentualne, konkretne deklaracje. Pani / Pana odpowiedź opublikujemy na Portalu Rowerowy Wrocław.

Z poważaniem

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
 

(*) Podobne pytanie zadaliśmy w piśmie skierowanym do Rafała Dutkiewicza 3 września b.r., na które, pomimo upływu miesiąca, ciągle nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
(**) Dla Sławimora Piechoty pytanie to zostało przeformułowane: Czy zamierza Pan ułatwić pracownikom Urzędu Miasta i Radnym przyjeżdżanie do pracy rowerem?

 

spacer
Ankieta -wademekum
Proponowałbym ułatwić odpowiedź na zadawane pytania poprzez scharakteryzowanie obecnego stanu dla każdego z pytań. Tak aby ta ankieta była swoistym wademekum wiedzy o rowerach (w pigułce , czyli to co powinni zapamiętać). Taki system podpowiedzi trochę przypominający test, czyli kilka przykładów pozytywnych i negatywnych. Przykładowo: czy zgodziłby się pan zagwarantować budżet na rozbudowę ddr na poziomie proporcjonalnym do nakładów na drogi: a)do obecnego udziału rowerzystów w ruchu 1-2% b)do planowanego na 2015 r poziomu 10% ruchu c) inny-proszę zaproponować procent , który zapewniły utrzymanie obecnego systemu w dobrym stanie a jaki byłby potrzebny aby można było go rozwijać w tempie gwarantującym osiągnięcie planowanego przez UM udziału 10% w 5 lat. Czy zgadza się pan z negatywną oceną rozwoju dróg rowerowych we Wrocławiu oraz zapóźnieniami w inwestowaniu w MPK, zawartą w raporcie NIK? Czy uważa pan że Wrocław jako miasto 300 mostów, kładek i wiaduktów, poprzecinane siecią 5 rzek i wielu kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz gęstą siecią torowisk, które tworzą oczka komunikacyjne upośledzające system dróg nie jest idealne do poruszania się rowerem ,który jest idealny do pokonywania tych barier ? Czy duża ilość zieleni,fakt że w mieście studiuje ok 150.000 studentów oraz ogromne zapóźnienia w rozwijaniu KZ nie powinny skłaniać do naśladowania krajów w których boom na KI już minął, w promowaniu roweru jako najszybszego środka komunikacji w centrum? Czy rozwój komunikacji rowerowej nie jest dobrą metodą na niezadowolenie mieszkańców z powodu nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powszechnego brudu i dewastacji trawników i chodników oraz zapóźnień w budowie parkingów ? Jaki zna pan inny sposób inny niż rowery na zagwarantowanie komunikacji mieszkańcom w ścisłym centrum, z którego wyrzucono praktycznie KZ a dotychczasowy model poruszania się tam autem staje się niemożliwy wobec bliskiego zakorkowania się miasta oraz braku możliwości legalnego zaparkowania ? Ile wrocławskie drogi i parkingi osiedlowe są w stanie wchłonąć jeszcze aut ? (mieszkańców jest 632.000 a aut ponad 390.000 co daje 2,46 auta na 4 osobową rodzinę). W centrum jest wyznaczonych 3800 miejsc parkingowych a przyjeżdża tam głownie do pracy autami ponad 10.000 osób. Czy przyzwolenie UM na przymykanie oczu przez SM na łamanie prawa drogowego i dewastację, służy rozwojowi Wrocławia oraz zachęca mieszkańców do podejmowania działań na rzecz upiększania miasta ? Czy byłby pan zwolennikiem wprowadzenia zakazu parkowania w centrum ponad 2 godziny dla przyjezdnych, tak aby ożywić centrum poprzez ułatwienie dostępu do instytucji i sklepów osobom, które tam dziś nie jeżdżą bo są świadome, że są nikłe szanse na legalne zaparkowanie auta? Czy byłby pan za poszerzeniem strefy płatnego parkowania w zamian za zwolnienie z opłat za przejazd MPK 3-4 przystanków w ścisłym centrum, czy to dla wszystkich, czy to dla posiadaczy biletu parkingowego? Ułatwiłoby to zwiększenie ilości miejsc parkingowych bowiem wyznaczenie ich w centrum jest niemożliwe. Tymczasowo ułatwiłoby to też poruszanie się po centrum rowerzystom do czasu wybudowania tam ddr czyli w ekspresowym tempie zmniejszyłoby obecne zagrożenia. Czy jest pan za zmniejszaniem ilości miejsc parkingowych wzdłuż ulic gdzie kursuje MPK i prowadzą drogi dla rowerów? Czy jest pan za wyznaczaniem pasów dla jednośladów ( rowerów i skuterów) w jezdni co zmniejszyłoby koszty budowy systemu ddr oraz zmniejszyłoby ilość zagrożeń na drodze i upłynniłoby ruch aut ? Sadzę, że zadawanie pytań z sugerowaniem odpowiedzi zachęci kandydatów do przemyśleń i zgłaszania własnych propozycji, a nie odpowiedzi w stylu popieram rowery bo to "zdrowie i szansa dla Wrocławia". Taką ankietę powinni szybko dostać też przewodniczący klubów radnych zanim zaczną debatować 16 października nad Polityką Rowerową Miasta. Inaczej będą sytuacje jak przy głosowaniu nad wprowadzeniem rowerów do tramwai gdy pani radna redaktor Ziembicka pytała a kto będzie odpowiadał jak rower kogoś pobrudzi.

benekilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 01 - 19
 
© Fietsberaad
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 115 |
 1. Wyjazd studyjny 16-22.05.2010 Niemcy, Holandia
 2. Czy wypożyczalnia rowerów miejskich ruszy na wiosnę 2011?
 3. Propozycje na drugie spotkanie Rady
 4. Potrzeba 10 baniek na rowery, czyli ponad setka meili z apelem do Radnych w ramach naszej akcji
 5. Zaproszenie na SPLOT i "Zimę na dwóch kółkach" - na Szewskiej 18/12 (sobota)
 6. Wyślij apel do Radych Miasta w spawie zwiększenia budżetu na rowery!
 7. Apel WIR-u do Radnych: Wrocławia nie stać, żeby obcinać budżet na rowery!
 8. Siedem bram do Starego Miasta - omówienie przetargu na projekt
 9. Interwencja obywatelska w sprawie składowania śniegu i parkowania pojazdów
 10. Obniżanie krawężników vol.2 - drugi przetarg rozstrzygnięty
 11. Zaproszenie na III rocznicowego ALLEY'A - 4.12.2010 (sobota)
 12. Zaproszenie na warsztat: Samochód, rower i tramwaj: co możemy zrobić, by je pogodzić? 6.12.2010
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa