link_mdr
aktualności
2010 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 115 |
  min min min min min min min min min min min min
03 września 2010

WIR apeluje do prezydenta o zwiększenie budżetu i spełnienie obietnic

Najbardziej lubimy plany bez budżetu i horyzontu czasowego. Na przykład taką Koncepcję. Ani dat, ani kasy, ale papier prezentuje się okazale. Podobnie pięknie brzmią przedwyborcze życzenia, które jednak same się nie spełniają. Zwykle potrzeba na to woli i pieniędzy.

Bardzo cieszą nas słowa prezydenta: "Chcemy też, by [do 2012 roku] co dziesiąty wrocławianin po mieście poruszał się na rowerze". Z tej okazji postanowiliśmy skonfrontować je z kilkoma ogólnie dostępnymi informacjami oraz jego własnymi obietnicami.
 


Wrocław, 03.09.2010

Prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz
Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z zbliżającym się terminem zakończenia II kadencji Pana urzędowania na stanowisku Prezydenta Wrocławia chcieliśmy zwrócić się do Pana z pytaniem o Politykę Rowerową Wrocławia, zwłaszcza o stronę finansową jej realizacji oraz perspektywę czasową powstania udogodnień rowerowych w ścisłym centrum miasta.

Pragniemy w tym miejscu przypomnieć, że obietnica stworzenia „Polityki Rowerowej Wrocławia” została złożona publicznie środowisku wrocławskich rowerzystów na spotkaniu 3 lata temu (07.08.2007). „Polityka…” miała za zadanie zdefiniować podstawowe cele miasta w zakresie rozwoju ruchu rowerowego, dobrać adekwatne narzędzia ich realizacji oraz określić właściwe priorytety działań. Niestety, do dziś dokument ten, choć opracowany, nie został przyjęty.

Tymczasem, mimo wszelkich docenianych przez wrocławskich rowerzystów, pozytywnych zmian w polityce rowerowej miasta, zachodzących od czasu utworzenia stanowiska „Oficera Rowerowego”, przyszłość ruchu rowerowego w naszym mieście jest wciąż bardzo mglista.

Nasz szczególny niepokój budzi zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do potrzeb kwota budżetu rowerowego na rok 2011. Według WPI wynosi ona zaledwie 3,8 mln złotych, z czego 1 milion jest zarezerwowany na wypożyczalnię rowerów miejskich. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania przyszłoroczne plany Urzędu Miasta w zakresie stworzenia dokumentacji na poprawę dostępności centrum miasta, realizacji inwestycji według istniejącej i już opracowywanej dokumentacji, kontynuacji procesu obniżania krawężników, instalacji nowych stojaków na rowery, budowy kładek pod mostami, czy realizacji kosztownej wypożyczalni rowerów miejskich.

Według naszej wiedzy realizacja 12 km tras rowerowych objętych zakresem już opracowanych dokumentacji, będzie kosztować blisko 8 mln złotych – zatem wobec powyższych założeń budżetowych realizacja tylko tych inwestycji pochłonie budżet rowerowy na następne 3 lata, bez możliwości realizacji jakichkolwiek innych planowanych przez Urząd działań. Jest to perspektywa absolutnie niemożliwa do zaakceptowania, zwłaszcza w kontekście ilości problemów ruchu rowerowego we Wrocławiu.

Podniesienie udziału ruchu rowerowego do 10% podróży w mieście, co przy adekwatnych środkach finansowych jest bardzo realnym założeniem, przyniosłoby bardzo pozytywne efekty. Byłyby to: znaczące odciążenie układu drogowego (zmniejszenie korków i obniżenie kosztów ponoszonych na remonty dróg), zwiększenie mobilności wszystkich mieszkańców (gdy część osób przesiądzie się na rower skorzystają na tym również kierowcy samochodów), poprawa warunków zdrowotnych, obniżenie hałasu (który w wielu miejscach przekracza dopuszczalne normy) - efekty niemożliwe do osiągnięcia podobnej wysokości inwestycjami w inne środki transportu. Zatem, zwłaszcza w obecnej sytuacji niedoborów budżetowych, brak należytych inwestycji w system rowerowy jest oczywistym i bardzo poważnym błędem.

Niestety, poważne wątpliwości co do poważnego traktowania przez Urząd Miasta tematu rowerowego (a tym samym publicznie składanych przez Pana Prezydenta obietnic) niesie analiza budżetów innych miast w Polsce na podstawie Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. W kontekście środków przeznaczanych na rozwój ruchu rowerowego Wrocław, pretendujący do miana lidera rowerowego w kraju, pozostaje teraz daleko z tyłu. Obrazuje to poniższe zestawienie ilości środków na infrastrukturę rowerową w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przewidzianych w WPI innych miast Polski na najbliższy rok:

Gdańsk = 17,8 mln zł / 456 591 mieszkańców = 38,98 zł/osobę
Szczecin = 10 mln zł / 406 307 mieszkańców = 24,61 zł/osobę
Łódź = 8 mln zł / 742 387 mieszkańców = 10,78 zł/osobę
Wrocław = 3,8 mln zł / 632 146 mieszkańców = 6,01 zł/osobę

(powyższe zestawienie obejmuje wyłącznie budżety delegowane na rozwój infrastruktury rowerowej. Oprócz tego wszystkie miasta uwzględniają budowę tras rowerowych także przy okazji innych inwestycji).

W związku z powyższym, wzywamy Pana Prezydenta do spełnienia złożonych publicznie rowerzystom obietnic, a także wnioskujemy o zwiększenie budżetu przewidzianego w Programie Rowerowym, żeby możliwe było zrealizowanie chociażby doraźnie planowanych działań.

Jeśli Wrocław chce pozostać w czołówce polskich miast przyjaznym rowerzystom, należałoby przeznaczyć co najmniej środki zbliżone do najbardziej rozwijającego się (pod względem rowerowym) miasta w Polsce - Gdańska. Roczny budżet w Programie rowerowym Wrocławia powinien wynosić zatem co najmniej 38 zł x 632 146 mieszkańców = 24 mln zł rocznie, co pozwoliłoby nie tylko realizować podjęte plany, ale również realizować inne projekty, dzięki którym Wrocławianie przesiedli by się na rowery.   

Jednocześnie postulujemy przyjęcie jako docelowego standardu przyznawania środków finansowych na infrastrukturę rowerową, bazującego na procentowym udziale rowerzystów w podziale zadań przewozowych (delegowanie środków na rowery proporcjonalnie do udziału ruchu rowerowego w podróżach). Procedura taka funkcjonuje w wielu krajach z Europy, również w tych o niskiej kulturze rowerowej, jak chociażby Węgry.


Z poważaniem,

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Cezary Grochowski, Radosław Lesisz

 

spacer
Nowy prezydent obiecałby więcej
Prezydent jest zbyt pewny wgranej dlatego nie musi obiecywać więcej. Sadzę ze powołanie stowarzyszenia , które za jedyny cel obrałoby sobie przestrzeganie wyborców przed rzucanymi na wiatr i niespełnionymi obietnicami prezydenta zmusiłyby go do albo proporcjonalnego podziału środków na inwestycje lub choćby podawanie konkretów przy deklaracjach. Groźba 20.000 podpisów na "nie", plus negatywny wpływ na pozostałych wyborców dałaby temu "logikowi ( kierunek studiów) do myślenia. Ostatni pomysł prezydenta to wypożyczalnia skuterów elektrycznych ( o wartości kilkunastu tysięcy) wydaje się być kuriozalny jeśli przyjąć, ze takich skuterów będzie ze 20 szt wobec możliwości uruchomienia 50.000 prywatnych rowerów . To jakiś nowy projekt na wykorzystanie EIT do uczynienia Wrocławia miastem ekologicznym. Budżet 24 mln wydaje się być nierealny przy obecnym podejściu władz miasta. Niezbędnym budżetem w długofalowym działaniu wydaje się być poziom 7-8 mln co odpowiadałoby uznaniu ze ruch rowerowy przejmuje 1,5 % obecnego ruchu. Badań w tym zakresie ie robiono ale przyjmuje się, że udział rowerów w ruchu jest na poziomie 1,5-2,5%. Przy nakładach na remonty dróg na poziomie 560 mln , 7-8 mln to budżet dla niższego 1,5% przyjmowanego wskaźnika. Niestety UM zakłada , że jak remontuje 200 metrów drogi i pół chodnika układa kostką w kolorze czerwonym to ponosi nakłady na ddr. Tymczasem gdyby nie wytyczenie ddr, koszt remontu ( zwykle 20-40 mln) różniłby się o 1,5 zł na barwienie m2 kostki. Wystarczy prześledzić tempo dobudowywania ddr przy remontach dróg aby ocenić ze za 50-70 lat ddr zostaną połączone ale to już nie dla nas.

benekilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 12 - 12
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 115 |
 1. Zapraszamy na II Spotkanie Podróżników Rowerowych - sobota 11.12.2010
 2. Mini-konkurs na artykuł o nowych kontrapasach
 3. Podsumowanie akcji: Rowerzyści pedałują na wybory. Rekomendacje
 4. Piotr Żuk pisze o kwestii rowerowej
 5. Paweł Czuma: rowerzyści z pewnością będą mile zaskoczeni budżetem
 6. Kwestia rowerowa według KWW Czerwony Wrocław
 7. Ponowienie zapytania o budżet do prezydenta-kandydata Dutkiewicza
 8. Igor Wójcik pisze do mieszkańców Wrocławia
 9. Grażyna Sobieszczuk odpowiada na nasze pytania
 10. Stanisław Czyż pisze o polityce rowerowej Wrocławia
 11. Brygida Andreasik odpowiada na nasze pytania
 12. Robert Pieńkowski odpowiada na nasze pytania
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa