link_mdr
aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
22 listopada 2014

Wybory 2014: Deklaracja Rowerowego Wrocławia

Podobnie, jak przed czterema laty, wysłaliśmy do kandydatów na prezydenta Wrocławia pytania o ich rowerowe plany i zapatrywania. Doczekaliśmy się reakcji tylko dwójki kandydatów - zobacz TUTAJ.

W trakcie drugiej tury (do czegoś takiego wcześniej nie dochodziło) zaproponowaliśmy kandydatom - jako Wrocławska Inicjatywa Rowerowa oraz Ambasadorzy Rowerowego Wrocławia, podpisanie Deklaracji Rowerowego Wrocławia.

Reakcję kandydatów przedstawimy jak tylko do niej dojdzie.

Radek Lesisz


Szanowna/y Pani/e,

w odpowiedzi na oczekiwania wrocławian korzystających z rowerów, dotyczące potrzeby doprecyzowania programu wyborczego, zwracamy się do Pani/a z prośbą o podpisanie deklaracji Rowerowego Wrocławia. Deklaracja będzie jednoznacznym wyrazem poparcia dla rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu przed drugą turą wyborów.

Podpisanie deklaracji Rowerowego Wrocławia mogłoby się odbyć w obecności dziennikarzy i w sposób uprzednio wspólnie uzgodniony. Z wydarzenia przygotowana zostanie przez nas krótka relacja filmowa, którą opublikujemy na Facebooku (10k fanów), portalu rowerowy i listach mailingowych.

Chcielibyśmy również zaproponować wzięcie udziału w debacie na temat problemów oraz wizji rozwoju transportu rowerowego w szerszym kontekście polityki transportowej Wrocławia i aglomeracji. Czas i miejsce do ustalenia. Podobnie jak w pierwszym przypadku powstałaby relacja filmowa wypromowana w wymienionych wyżej mediach.

Gratulujemy uzyskanego wyniku w pierwszej turze wyborów.

Z poważaniem
Ambasadorzy Rowerowego Wrocławia oraz Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

 


 

DEKLARACJA

Jako kandydat/ka na Prezydenta Wrocławia, deklaruję, że będę czynnie wspierał/a realizację Polityki Rowerowej Wrocławia, której celem strategicznym jest osiągnięcie co najmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży realizowanych w mieście w 2020 roku.

Ponadto deklaruję, że:

 1. Zapewnię odpowiednie fundusze na realizację Polityki Rowerowej Wrocławia. Ponieważ jednym z głównych wyzwań jest spięcie systemu tras rowerowych (połączenie wszystkich osiedli z centrum), zagwarantuję, że do 2019 roku na samodzielne inwestycje rowerowe (nie obejmujące roweru miejskiego) zostanie zarezerwowana kwota co najmniej 100 mln zł, a także przedstawię harmonogram wydatkowania tych środków skonsultowany ze środowiskiem rowerzystów
 2. Poprawię bezpieczeństwo rowerzystów na drogach - tak, aby każdy z uczestników ruchu mógł poczuć się bezpiecznie korzystając z roweru we Wrocławiu. Moim celem będzie zredukowanie wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów do roku 2019 o minimum 50% w stosunku do roku 2014.
 3. Wzorem Warszawy, Gdańska i Lublina powołam Pełnomocnika Prezydenta ds. Komunikacji Rowerowej, który bezpośrednio mi podlegając będzie odpowiedzialny za skoordynowaną realizację Polityki Rowerowej. Wybór osoby na to stanowisko zostanie dokonany w porozumieniu z organizacjami rowerowymi.
 4. Będę brał/a osobisty udział w dialogu ze środowiskiem rowerzystów spotykając się z nimi co najmniej dwa razy w roku, wsłuchując się w ich postulaty, a także uczestnicząc we Wrocławskim Święcie Rowerzysty. Ponadto stworzę platformę dialogu dla mieszkańców na poziomie Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.
 5. Doprowadzę do złożenia przez Wrocław aplikacji o możliwość organizacji w 2019 roku w naszym mieście konferencji Velo-City – międzynarodowej konferencji poświęconej wspieraniu ruchu rowerowego, koordynowanej przez Europejską Federację Cyklistów.

 


 ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 09 - 22
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Przebudowa Marii Curie-Skłodowskiej i nasze uwagi do projektu
 2. Alzacki Szlak Winny
 3. Nasze uwagi do projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiej
 4. Ludzie listy piszą
 5. Rowerowy budżet obywatelski Wrocławia - spotkanie 30.01.2014
 6. Uwagi do projektu przebudowy ulicy Mińskiej
 7. Uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego
 8. Informator o rowerach typu handbike
 9. Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy Wrocławskiego Święta Rowerzysty 2014
 10. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (27.02.2014) - o koncepcji Shared Space i uspokojeniu ruchu na Nadodrzu
 11. Magistrat wyciąga trupa z szafy - projekt przebudowy ulicy Okulickiego
 12. Zaproszenie na Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Wrocław 27 – 29 marca 2014
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa