link_mdr
aktualności
2012 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
  min min min min min min min min min min min min
23 marca 2012

Sprawozdanie z piątego posiedzenia Rady d/s Rozwoju Ruchu Rowerowego

Przed dwoma tygodniami odbyło się w Urzędzie Miejskim na ul. Zapolskiej kolejne - piąte już, spotkanie Rady ds Rozwoju Ruchu Rowerowego.

Choć cały czas nasze krytyczne spojrzenie na rowerową rzeczywistość we Wrocławiu - wyrażone choćby w stanowisku do Radnych, jest aktualne, pomimo postępującej zapaści finansowej Programu Rowerowego (Czteroletniego), a wraz z tym pogrzebania planów zapisanych w Polityce Rowerowej Wrocławia, mamy dobre wiadomości: Sekcja Rowerowa nie próżnuje, a WIM stara się wdrożać przełomowe rozwiązania za pomocą niskokosztowych działań. Dzięki bogu, że mamy kryzys, chciałby się rzec.

Najbardziej elektryzująca wiadomość chyba to ta, iż prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu dowiemy się, czy kolegium prezydenckie da zielone światło dla projektu stworzenia w tym roku pasów rowerowych na ul. Kazimierza Wielkiego i Nowy Świat! Dzięki planowanemu zawężeniu pasów dla aut, będzie możliwe dodanie pasa dla rowerów na W-Z-tce (przy obecnie istniejącym układzie komunikacyjnym); nie będziemy musieli czekać jeszcze paru lat na powstanie tutaj infrastruktury rowerowej, co miało nastąpić po przerzuceniu ruchu z W-Z-tki na Podwale i Kościuszki i zmianie funkcji całej ulicy (o czym mówi się od jakiegoś czasu: prasa z 2010, 2011, 2012 roku).

Już wcześniej, bo w II kwartale powstanie za to pas rowerowy na ul. Wróblewskego (efekt naszego opracowania sprzed roku). Co bardzo ciekawe: pas rowerowy w jezdni będzie funkcjonował równolegle z ciągiem pieszo-rowerowym (drogą dla rowerów wyznaczoną za pomocą farby na chodniku). Na razie pas będzie jedynie do jazdy w kierunku centrum, ale mamy zapewnienie, że po wybudowaniu parkingu przy Hali Stulecia za 2 lata, pas powstanie również w stronę Biskupina.

Bardzo dobrą wiadomością jest ta, że WIM planuje korektę fatalnego projektu ul. Purkyniego (więcej o tym tutaj) - w postaci wytycznia pasów rowerowych (zamiast "ścieżki"), zamknięcie za ok. dwa lata ulicy Kopernika, od Wróblewskiego do Dębowskiego – o co wnosiliśmy już jakiś czas temu. A także realizację, zgodnie z tegorocznym planem, trzech bram do Starego Miasta: na pl. Nankiera, na Moście Uniwersyteckim i na ul. Widok.

Dalsze ciekawostki i nowości to montaż pierwszych we Wrocławiu boksów na rowery (zamykanych szafek) i publicznej sprężarki przy dworcu Psie Pole w ramach remontu dworca i okolicy, czy też pozytywne korekty programów sygnalizacji (na razie tylko na wybranych skrzyżowaniach).

Magistrat nadrabia też zaległości w promocji (choć nie robi tego ten wydział, który faktycznie powinien się tym zajmować): w Sekcji przygotowana została ulotka informacyjna objaśniająca meandry korzystania z nowych rozwiązań dla rowerów: śluz, pasów i „czerwonych rowerów”. Ulotka będzie dystrybuowana wśród rowerzystów (i kierowców) w najbliższym czasie.

Na spotkaniu 8 marca poinformowano nas również o przystąpieniu do aktualizacji Polityki Transportowej miasta. Tydzień później ukazało się zarządzenie prezydenta w tej sprawie.

Jest to bardzo ważna wiadomość: przypomnieć wystarczy, iż ten obowiązujący od 1999 roku dokument, (jak na czasy powstania bardzo progresywny i wizjonerski) do dziś pozostaje w wielu miejscach niezrealizowany, stał się wręcz symbolem rozdźwięku między realnymi działaniami, a oficjalną strategią miasta. Dlatego też jesteśmy żywotnie zainteresowani pracami nad nową Polityką transportową – i będziemy występować o podjęcie szerokich konsultacji społecznych.

Z naszych postulatów przedstawionych na spotkaniu – krótki komentarz do kilku:

Wnieśliśmy o wytyczenie pasów także na ul. Dembowskiego. Istniejący tam ciąg pieszo-rowerowy uznajemy za zbyt konfliktowy z pieszymi - tłumy spacerowiczów, rolkarzy, ludzi z pasami…. na wąskiej przestrzeni. Jezdnia niestety w całej rozciągłości została zdominowana przez auta: na jezdni łamane są notorycznie ograniczenia prędkości, zaś obustronne poniemieckie jednokierunkowe drogi rowerowe zostały zamienione na parkingi. Rowerzyści zostali bezprawnie wykopani, teraz komisja majątkowa domaga się zwrotu :)

Wnieśliśmy o objęcie całych starych Pilczyc strefą tempo 30 – zwłaszcza ul. Górniczej i Hutniczej. Obecnie dzielnica jest objęta strefą tempo 40, co przy takich wąskich uliczkach jak Tkacka, czy Murarska, jest prędkością zbyt dużą, niebezpieczną i niepożądaną. Ograniczenie zaś do 40 km/h na Górniczej i Hutniczej to czysta fikcja: realna średnia prędkość to 60. Istnieje pilna potrzeba zastosowania fizycznych ograniczeń prędkości, z uwagi na obecność dwóch szkół w pobliżu, hałas powodowany przez pędzące auta (zwłaszcza Górnicza) oraz niebezpieczeństwo jakie stwarzają (partole policji z suszarkami pojawiają jedynie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego).

Wnieśliśmy też o rewizję projektu przebudowy ul. Górniczej - obecnie wycinane są stare drzewa, które stanowiły swego czasu (projekt z 2006 roku) istotny argument o niemożliwości wprowadzenia udogodnień dla rowerzystów na tej ulicy. Ponadto, po przebudowie ul. Pilczyckiej i budowie ul. Śląskiej, ruch tranzytowy przez sam środek osiedla powinien zostać zminimalizowny, jezdnia zawężona do 1 pasa, a prędkość dozwolona zmniejszona do 30 km/h.

Z uwagi na niedawny tragiczny wypadek, a także sygnały mieszkańców, zwróciliśmy się z propozycją uspokojenia ruchu na ul. Krzyckiej, przekierowania tranzytu z Kleciny na ul. Przyjaźni.

I na koniec warto zwrócić uwagę na (uświadomić sobie) konsekwencje wycięcia budżetu rowerowego w pień: zgodnie z zapowiedzią jedynym odcinkiem drogi rowerowej wybudowanej nie „przy okazji” przebudowy jezdni w tym 2012 roku będzie fragment na ulicy Maślickiej, od Głównej do Królewieckiej.

Dalsze szczegóły w protokole poniżej.

Radek Lesisz


PROTOKÓŁ Z 5 POSIEDZENIA RADY DS. ROZWOJU RUCHU ROWEROWEGO WE WROCŁAWIU, 08.03.2012

1. Wydział Inżynierii Miejskiej przedstawił plan rowerowy na 2012 rok:

 • a) Rozstrzygnięto przetarg na budowę kontrapasów w ulicach Rybackiej, Grunwaldzkiej, Jedności Narodowej, Komuny Paryskiej. Zakończenie realizacji przewidywane na II kwartał 2012r.,
 • b) Kolejny etap obniżania krawężników zrealizowany zostanie na przełomie II i III kwartału 2012r.,
 • c) Kolejny etap montażu stojaków rowerowych przewidywany jest na III kwartał bieżącego roku,
 • d) W ramach realizacji projektu budowy węzła przesiadkowego w sąsiedztwie dworca kolejowego Wrocław Psie Pole zostaną zamontowane 4 wiaty rowerowe (przeniesione z innych lokalizacji) oraz 8 boksów rowerowych wraz z sprężarką do pompowania kół,
 • e) Planowany jest kolejny etap wdrażania pasów rowerowych w następujących ulicach: Wróblewskiego (II kwartał br.), Grodzka (II kwartał br.), Braniborska (III kwartał br.), Paderewskiego (IV kwartał br.), Różyckiego (IV kwartał br.), Kazimierza Wielkiego i Nowy Świat (IV kwartał br.). Wdrożenie części pasów rowerowych musi być poprzedzone akceptacją Kolegium Prezydenckiego na zwężenia pasów ruchu dla samochodów,
 • f) Zaprezentowano projekt broszury informacyjnej, w której opisane są ostatnie realizacje tras rowerowych w ul. Ruskiej i Powstańców Śląskich. Projekt obejmuje także swoim zakresem opracowanie logo Wrocławskiej Kampanii Rowerowej. Broszura zostanie udostępniona WIR celem udostępnienia jej na stronach www,
 • g) W ramach promocji ruchu rowerowego planowane jest wydanie kolejnych broszur informacyjnych oraz materiałów opisujących przebieg trasy Twierdzy Wrocław. Wydanie broszur planowane jest w III kwartale 2012r.,
 • h) W II kwartale bieżącego roku planowane jest uruchomienie pilotażowego programu edukacyjnego dla uczniów szkół średnich i podstawowych,
 • i) W ramach Programu Rowerowego zrealizowana zostanie budowa drogi rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego w ul. Maślickiej. Przewidywany czas realizacji inwestycji – III kwartał 2013r. Ponadto przy okazji realizacji inwestycji drogowych powstaną trasy rowerowe wzdłuż ul. Pułaskiego, Gwareckiej, Pilczyckiej,
 • j) Zrealizowane zostaną następujące działania z zakresu inżynierii ruchu: „bramy” wjazdowe dla rowerzystów (Most Uniwersytecki, Piaskowa/Grodzka, Widok/Szewska). Planowany termin realizacji – III kwartał br.,
 • k) Zostaną skorygowane programy sygnalizacji – przejazd w jednym cyklu oraz wydłużenie sygnału zielonego na następujących skrzyżowaniach: przekroczenia obwodnicy śródmiejskiej (np. Armii Krajowej/Bardzka, Jedności Narodowej/Słowiańska, pl. Grunwaldzki (przede wszystkim po osi po południowej stronie), Krakowska, Strzegomska/Rogowska, Krzywoustego/ Brucknera,
 • l) Program strefowego uspokojenia ruchu zostanie zrealizowany w latach 2013-2014 (wdrożenie w 2015-2016r.). Opracowano program uspokojenia ruchu poprzez montaż progów przyjaznych rowerzystom na następujących ulicach: Jugosłowiańska, Kunickiego, Śliczna, Wejherowska, Wełniana, Orzechowa, Mokrzańska.

2. Na wniosek Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej ustalono, Że możliwe będzie wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach w ul. Frycza – Modrzewskiego (ewentualna korekta skrzyżowania z ul. Kraińskiego i poprawa widoczności na przejściu dla pieszych) po wybudowaniu parkingu pod pl. Nowy Targ, a w ul. Kopernika po wybudowaniu parkingu przy Hali Stulecia (przewidywane zakończenie prac – koniec 2013 dla obu inwestycji). Ulica Kopernika na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Dembowskiego zostanie zamknięta dla ruchu zmotoryzowanego z wyłączeniem dni, w których będą organizowane imprezy w Hali Stulecia możliwośćć wyjazdu z parkingu podziemnego),

3. Ustalono, że analiza ul. Dembowskiego pod kątem wprowadzenia pasów rowerowych zostanie przeprowadzona w 2013roku,

4. WIR zaproponował objęcie starych Pilczyc strefą tempo 30 poprzez zastosowanie fizycznych środków uspokojenia ruchu (dwie szkoły, hałas),

5. Korekta przejazdu rowerowego przez ul. Wittiga zostanie przeprowadzona na etapie projektu pasa rowerowego po południowej stronie jezdni,

6. WIR przedstawił następujące ulice do poprawy programów sygnalizacji: Borowska/Kamienna, Borowska/Przestrzenna, Podwale/Oławska, Legnicka. WIM poinformował, Że uwagi zbiorcze dotyczące funkcjonowania sygnalizacji w obrębie stadionu (Węzeł Drzymały) zostały przesłane do GDDKiA,

7. WIM poinformował o zmianie prowadzenia ruchu rowerowego w projekcie ul. Purkyniego: zamiast wydzielonej drogi rowerowej zrealizowane zostanie uspokojenie ulicy (np. wyniesione przejścia dla pieszych) a ruch rowerowy będzie się odbywał na zasadach ogólnych po jezdni,

8. Poruszono temat strefowego dopuszczenia jazdy rowerem w obu kierunkach przy realizacji przebudowy ul. Kuźniczej. Obecnie projekt przewiduje wprowadzenie takiego udogodnienia po zmianie przepisów prawa.

9. WIR wnioskuje o budowę przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulic Lotniczej/Legnickiej/Milenijnej i Na Ostatnim Groszu po stronie wschodniej. WIM przeanalizuje taką możliwość pod kątem technicznym i finansowym,

10. WIR składa wniosek o przywrócenie stanu technicznego drogi rowerowej istniejącego
przed budową układu drogowego w rejonie stadionu po północnej stronie ul. Lotniczej na odcinku od rzeki Ślęzy do zjazdu do hotelu Etap. WIM przekaże interwencję do ZDiUM,

11. WIR zgłasza propozycję uspokojenia ruchu na ul. Krzyckiej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Krzycka jest drogą lokalną i jej znaczenie komunikacyjne zostanie zmniejszone po planowanym remoncie ul. Przyjaźni. Fizyczne uspokojenie ruchu na ul. Krzyckiej będzie możliwe po przebudowie ulicy Przyjaźni.


Sekcja ds. rozwoju ruchu rowerowego

Protokół w formacie pdf

spacer
strzegomska
nic o strzegomskiej pod Gądowianką :(

michal

Pilczyce są objęte strefą 30, ograniczenie do 40 km/h obowiązuje tylko na Górniczej i Hutniczej. Na pozostałych ulicach takich jak Murarska, Tkacka, Koszykarska obowiązuje 30 km/h

Kuba7033

błąd
ort przy ulicy "D-ę-bowskiego" ;)

Antoni

Purkyniego, gratuluje optymizmu. Na ulicy która powinna być w strefie tempo 30 cieszycie się z piktogramów rowerów przy krawężnikach. Tam nie powinno być żadnego remontu! Ale urzędnicy chcą szybciutko i równiutko ze swojego prywatnego parkingu.

Czy ta promocja ulotkowa będzie z budżetu rowerowego?
Nowelizacja polityki transportowej. Zarządził ją Adamski. Skład : Marek Żabiński,Anna Rygała,Elwira Nowak,Sławomir Gonciarz,Monika Kozłowska-Święconek, Zbigniew Komar,Marek Czuryło,Grzegorz Roman, Władysław Smyk.
Jeśli się cieszycie, to znów gratuluje wam. Ten zespój jest tylko dla dodatku do pensji. Nic nie polepszy. Jeśli będzie grzebał przy starej, dobrej (niestety tylko ogólnikowa) uchwale to bądźcie pewni. Samochody górą
=================
Kompresory publiczne na psim polu - warto zadbać, aby nie były to automaty jakie są teraz powszechne na stacjach. Na czymś takim to ciężko napompować opony rowerowe, bo inteligentna elektronika wywala błędy (za mała opona - projektowane było dla samochodów!). Czyli zwykły psikasz z manometrem i guzikiem - ręczna kontrola nad pompowaniem.
"uruchomienie pilotażowego programu edukacyjnego dla uczniów szkół średnich i podstawowych" - czuje drenaż kasy. Wszak, to kierowcy samochodów zabijają i ranią. A w starciu z rowerzystą, dziwnie, bo ten nieedukowany rowerzysta jest częściej ofiarą, a nie sprawcą wypadku. Ale ja to widuje inne statystyki policyjne. niż ci urzędnicy.
Plany bramy do centrum nie zostały jeszcze oficjalnie zaprezentowane. A tu proszę, za pół roku mają być zrobione. Tradycyjnie w 2014 będzie przebudowa(poprawka). I będzie progres.
Co to jest próg przyjazny rowerzyście? Co oni znów kombinują?
===============================
Z tym Purkyniego to już nic nie wiem. Na końcu w 7 podpunkcie WIM planuje uspokojony ruch ogólny + wywyższenia przejść dla pieszych. A to nie są pasy rowerowe. Wcześniej piszecie o chorych w tym miejscu pasach rowerowych. Zdecydujcie się!
9) O co chodzi z tym skrzyżowaniem? To nie są moje rejony.

Neverhood

Skrzyżowanie Lotnicza /Milenijna
Tam są 3 przejazdy a brakuje 4-tego po stronie wschodniej

benek

do Neverhooda
Automaty pompujące nie są takie złe. Jest tam przycisk "pusta opona" i wtedy pompuje. Wg moich obserwacji awaryjnym elementem jest końcówka podłączana do zawora. Ona zwykle nie trzyma. Zwłaszcza gdy ma się zawór Presta i trzeba zastosować przejściówkę. Zresztą, gdy pompuję nawet w samochodzie, to zwykle muszę przytrzymywać/przyciskać końcówkę do zaworka.

Roman

@ Kuba
Nieprawda. Całe stare Pilczyce są objęte strefą tempo 40 - znak B-43 na wlotach. Jedynie w kilku miejscach, gdzie wybudowano progi, stoją ograniczenia do 30: fragment Rękodzielniczej, Koszykarskiej, droga obsługująca za nowymi blokami przy Górniczej. A nawet do 20: fragment Papierniczej. Nota bene ograniczenie na Koszykarskiej jest kuriozalne, bo zaczyna się ZA szkołą (ktoś kto tam mieszka, ma niezłe przełożenia żeby mu pod domem 2 progi zamontowali, stawiając 12 tablic i 4 słupki). Hutnicza i Górnicza to droga wojewódzka nr 320 - to też powinno się zmienić.

radek

@Roman
Wiem , że da się napompować. Raz lepiej , raz gorzej.
Ale wciskając nawet "pusta opona", po kilku dmuchnięciach wyskakuje error. I trzeba od nowa próbować. To dotyczy głownie wentylków rowerowych. Jak ma się wentylek samochodowy, to napompuje za bardzo, lub spuści za dużo. A i tak wyrzuci błąd. Czyli znów nie wiadomo jakie jest ciśnienie w oponie. Po prostu ma zbyt dużą bezwładność. A jak jeszcze dojdzie nieszczelność końcówki ...
A kiedyś pompowanie opon rowerowych na stacjach było takie wygodne.
Skoro to ma być kompresor dla rowerzystów, to nie bawmy się w masochistów. Czyli ma uwzględniać rowerowe realia.

Neverhoodilosc komentarzy: 8
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 09 - 22
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
 1. Spier*** na chodnik, czyli co kierowcy szarżujący po ulicy Legnickiej wiedzieć powinni
 2. Wysłupkowania na Wyspiańskiego skorygowane
 3. Parkuj i Jedź (P+R) na Psim Polu
 4. Relacja z VI posiedzenia Rady ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego
 5. Znikający pas rowerowy na Wróblewskiego - interwencja
 6. Jak jeździć po Kościuszki, panie oficerze?
 7. Spychanie z jezdni jest bezprawne - pisze Mateusz Kokoszkiewicz
 8. Odkrywamy Rowerowy Breslau i absurdy Wrocławia (na Olszewskiego)
 9. Przekazanie raportu o bezpieczeństwie ruchu rowerowego we Wrocławiu - 11.12.2012
 10. Green Deal Fiets
 11. Skradzione Bicykle w Maciejówce - relacja
 12. IV Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych – relacja
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa